PILNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało przedłużone do dnia 24 maja 2020r.