Sukces w Olimpiadzie PCK

Olimpiadę z wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Kulturze Zdrowotnej dla klas V szkół podstawowych zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach.
Do pierwszego etapu szkolnego olimpiady przystąpili wszyscy nasi uczniowie z klasy V, natomiast do drugiego etapu zakwalifikowało się 5 osób. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością historii Polskiego Czerwonego Krzyża, wiedzą na tematy zdrowego odżywiania, a także wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
W drugim etapie, który odbył się 8 maja, najwięcej punktów z naszej szkoły zdobyła Wiktoria Piasecka, która zajęła III miejsce otrzymując nagrodę rzeczową. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze. Koordynatorem akcji w szkole była pani Barbara Kardas.

20190508_103845 20190508_103920 20190508_103957 20190508_124501 20190508_124535