WIECZÓR JASIA I MAŁGOSI

W środę 22 czerwca odbył się Wieczór Jasia i Małgosi  kończący program wczesnej profilaktyki  „Domowi Detektywi  –  Jaś i Małgosia na tropie”.

Program miał na celu opóźnić moment, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgną po alkohol. Pomysłodawcą wprowadzenia programu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, który również zapewnił uczniom niezbędne materiały.

Uczniowie klasy V wraz z wychowawcą p. K. Pawicką i pedagogiem szkolnym p. B. Kardas – koordynatorem programu, przygotowali spotkanie integrujące rodziców, nauczycieli. Gościem spotkania była pani kierownik GOPS w Pabianicach – Magdalena Mielczarek. Była to  okazja do wspólnej zabawy, wymiany poglądów oraz prezentacji prac związanych z problematyką alkoholową. Prace plakatowe były przygotowane wcześniej i dotyczyły tematów: reklamowania piwa w czasopismach i na bilbordach, wpływu alkoholu na organizm człowieka, łagodzenia stresów oraz konsekwencjach prowadzenia samochodu po alkoholu. Wcześniej uczniowie tworzyli Domowe Drużyny, które uczestniczyły w cyklu zajęć dotyczących tematyki alkoholowej. Na zakończenie wszystkim uczniom wręczono dyplomy i słodkie upominki. Wieczór upłynął niespodziewanie szybko w gorącej atmosferze przy słodkim i grillowym poczęstunku. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy.

IMG_1383 IMG_1392 IMG_1394 IMG_1396 IMG_1418 IMG_1423 IMG_1427