PLAN REKOLEKCJI

W dniach 17.03 – 19.03.2016r. w kościele św. Józefa w Pawlikowicach odbędą się rekolekcje dla dzieci z naszej szkoły.

Czwartek 17 marca:

Msza święta z nauką rekolekcyjną rozpocznie się o godz. 10.30

Piątek 18 marca:

Spowiedź święta: początek o godz. 10.00

Msza święta z nauką rekolekcyjną rozpocznie się o godz. 10.30

Sobota 19 marca:

Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich – godz. 12.00 (dowóz i odwóz we własnym zakresie).

W czasie rekolekcji w czwartek i piątek uczniowie mają zapewniony dowóz i odwóz szkolnym autobusem. Odwóz po rekolekcjach około godz. 11.30.

Informacja dla rodziców:

W w/w dniach dla dzieci zapewniona jest w szkole opieka świetlicowa w czwartek w godz. 8.30 – 15.00, w piątek w godz. 8.30 – 16.00. Nie będzie w tym czasie obiadów oraz dowozu i odwozu autobusem szkolnym.