ŚWIĘTO PATRONKI SZKOŁY

Dnia 7 listopada z okazji  146 rocznicy urodzin patronki naszej szkoły – Marii Skłodowskiej – Curie – w obecności wszystkich uczniów odbył się pokaz multimedialny przedstawiający najważniejsze wydarzenia z jej życia.
Pokaz został zaprezentowany przez uczennicę klasy VI – Katarzynę Łuczyńską.
Po krótkiej prezentacji wszyscy uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia Marii Skłodowskiej – Curie.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagrodzeni słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków Samorządu Uczniowskiego (z własnego budżetu).
P1030812
P1030816
P1030814