feriada

F E R I A D A  W  N A S Z E J   S Z K O L E

18.01.2011r. –  wyjazd do kina Silver Screen w Łodzi na film „Zaplątani” (cena biletu – 12zł). Zbiórka przed szkołą – godz. 845  Opiekunowie – p. A. Jurga, A. Skoczylas.

26.01.2011r. – zajęcia w muzeum w Pabianicach. Zbiórka przed SDH – godz. 1045  Opiekun – p. M. Malinowska. Odwóz pod opieką nauczyciela.

 

31.01.2012r. –  wyjazd na lodowisko do Łodzi (cena 10zł). Zbiórka przed szkołą – godz. 1015  Opiekunowie – p. A. Kutynia, B. Krajewska.

 

                SERDECZNIE ZAPRASZAMY!