Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia pozalekcyjne:

 

 • SKS (przygotowanie do zawodów sportowych)
 • koło ekologiczne (poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach przyrody, przygotowanie do konkursów przyrodniczych)
 • koło języka angielskiego (doskonalenie i poszerzanie znajomości języka angielskiego w formie gier i zabaw dydaktycznych)
 • koło teatralne (przygotowanie przedstawień szkolnych, konkursów polonistycznych) 
 • koło muzyczne (przygotowanie śpiewu piosenek na przedstawienia szkolne i konkursowe, doskonalenie umiejętności gry na flecie prostym)
 • koło matematyczne (poszerzanie wiadomości matematycznych, rozwiązywanie testów – odpowiedników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, przygotowanie do konkursów matematycznych)
 • koło informatyczne (pracownia komputerowa dysponuje 10 stacjami roboczymi z dostępem do internetu, uczniowie korzystają z wielu edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych w lokalnej sieci, mają do dyspozycji słuchawki i mikrofony, głównym celem koła jest umiejętność korzystania z technologii informacyjnych)
 • zespoły wyrównawcze z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego (pomoc w nauce uczniom mającym stałe bądź chwilowe problemy z opanowaniem materiału dydaktycznego)

 
oraz

 • zajęcia świetlicowe, odbywające się do godzin odwozu autobusu szkolnego

 

 • zajęcia języka włoskiego (nauka języka włoskiego w klasach I – III)

 

 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia dla klas 0 – III)