Zeszyt działań SU

Zeszyt działań Samorządu Uczniowskiego

ROK SZKOLNY 2022/2023

Członkowie Samorządów Klasowych:

Klasa 1

Przewodniczący: Kinga Kowalska

Zastępca: Maja Rzeźnik

Skarbnik: Alan Węgierski

Klasa 2

Przewodniczący: Alicja Stasiak

Zastępca: Nikita Kratasiuk

Skarbnik: Natan Grabarczyk

Klasa 3

Przewodniczący: Magdalena Adamiak

Zastępca: Liwia Chęcińska

Skarbnik: ——–

Klasa 4

Przewodniczący: Jakub Wojtas

Zastępca: Maksymilian Kowalski

Skarbnik: Nikola Mastalerz

Klasa 5

Przewodniczący: Jakub Sziktanc

Zastępca: Kacper Antoniewski

Skarbnik: Amelia Wysocka

Klasa 6

Przewodniczący: Tadeusz Klimżyński

Zastępca: Hanna Branicka

Skarbnik: Dawid Rzeźnik, Dominik Pacuszka

Klasa 7

Przewodniczący: Radosław Wasilewski

Zastępca: Natasza Szatan

Skarbnik: Klaudia Trzanek

Klasa 8

Przewodniczący: Cyprian Makowski

Zastępca: Zofia Otomańska

Skarbnik: Weronika Wójcik

1. Dnia 16 września odbyły się zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego wybory członków do Zarządu.

Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Cyprian Makowski kl. 8

Zastępca: Nikola Mąkowska

Skarbnik: Amelia Wysocka

Sekretarz: Julian Stasiak

Opiekunem SU w roku szkolnym 2022/2023 została pani Beata Waliszewska.

2. Dnia 30 września obchodziliśmy dzień chłopaka. Uczniowie, którzy w tym dniu przyszli do szkoły w krawacie, byli zwolnieni z odpytywania i sprawdzania pracy domowej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich chłopców.

3. Na terenie naszej placówki od 3 pażdziernika obowiązuje akcja „Szczęsliwy numerek”. Codziennie rano odbywa się losowanie numerka w obecności dyżurującego nauczyciela oraz zastępcy przewodniczącego Nikoli Mąkowskiej. Uczennica codziennie wywiesza numerek w holu, na tablicy Samorządu Uczniowskiego. 

4. Nasz uczeń Julian Stasiak – sekretarz Samorządu Uczniowskiego jest odpowiedzialny za odliczanie do dni wolnych. Aktualnie odliczamy do Świat Bożego Narodzenia. Kalendarz odliczania znajduje się w holu na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wrzesień

1. Dnia 12  września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Martyna Pacuszka (kl.VIII),
Zastępca: Hubert Krzykowski (kl.VI),
Sekretarz: Bartosz Adamiak (kl.V),

Sekcja artystyczna – Nikola Kuryłek, Kalina Klewin

Opiekunem SU została pani Andżelika Skoczylas.

2. UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁO POMÓŻ I TY!

Od połowy września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoło pomóż i ty”. Członkowie SU sprzedawali kalendarzyki, z których pieniądze przeznaczone będą na pomoc dla 15-letniego Łukasza Flisa chorego na porażenie mózgowe. W sumie zebraliśmy 180zł. Dziękujemy za udział w akcji.

Październik

1.     Przypomnienie regulaminu SU.

2.     Utworzenie sekcji artystycznej w SU.

3.     Współudział w przygotowaniu akademii z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.

4.     Ogłoszenie konkursu „Czyste ręce”.

5.     Akcja – „Nakrętki plastikowe”

6.     Zorganizowanie całorocznej akcji „Szczęśliwy numerek”.

Listopad

 1. „Sama chemia” – Dzień patrona szkoły.
 2. Współudział w przygotowaniu uroczystości Ślubowania klasy I.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu czystości.
 4. Współudział w uroczystości 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Rozstrzygnięcie konkursu „Kreatywni dla Niepodległej”. Członkowie SU z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowali konkurs dla wszystkich uczniów szkoły i zakupili nagrody dla jego zwycięzców.
 5. Zorganizowanie Dyskoteki Andrzejkowej.

Grudzień

 1. Mikołaj w szkole – słodkie prezenty dla społeczności uczniowskiej oraz przedszkolaków.
 2. Świąteczno – zimowa dekoracja klas – konkurs.
 3. Akcja Ozdoby świąteczne.
 4. Ogłoszenie akcji „Karma dla zwierzaka”.
 5. Wolontariat Caritas Polska.

Styczeń

 1. Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego świąteczno – zimowej dekoracji klas.
 2. Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2018/2019.
 1. Apel „Bezpieczne ferie zimowe”.
 2. Ogłoszenie Dnia Walentynek.

Luty

 1. Dzień Bezpiecznego Internetu.
 2. Poczta zakochanych i Tłusty czwartek.
 3. Współudział w przygotowaniu zabawy karnawałowej.
 4. Współudział w organizacji Dnia Zimowych Sportów.

Marzec

 1. Obchody Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny.
 2. Kiermasz świąteczny.
 3. Wolontariat szkolny- Zbiórka Karmy dla Schroniska zwierząt.
 4. Ogłoszenie konkursu na „Wiosenną dekoracje klasy”.

Kwiecień

 1. Konkurs Fotograficzny „Czytam wszędzie” .
 2. Obchody Dnia Ziemi.
 3. Apel – Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów za udział w marcowych konkursach.
 4. Współudział w konkursie matematycznym „Kangur”.
 5. Współudział w organizacji konkursu SYNAPSIK MEN.
 6. Współudział w organizacji egzaminu klasy 8

Maj

 1. Zorganizowanie akcji „NASZA PLANETA ZIEMIA” .
 2. Apel – Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów za udział w
 3. Współudział w organizacji konkursu „SYNAPSIK MEN”.
 4. Podsumowanie akcji „Zbiórka karmy dla zwierząt”.

Czerwiec

 1. Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
 2. Uroczyste pożegnanie klasy 8.
 3. Podsumowanie całorocznej pracy SU.

 

ARCHIWA

Rok szkolny 2011/2012

1. Wybory SU.

Dnia 12 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Bartłomiej Gorzela (kl.V),
Zastępca: Igor Pęcina (kl.IV),
Skarbnik: Katarzyna Łuczyńska (kl.IV),
Sekretarz: Aleksandra Gęszczak (kl.VI).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 13 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.

2. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 15 września zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

3. Spotkanie z wolontariuszką z organizacji AIESEC.

4. Dzień Nauczyciela.

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską- przedstawieniu brali udział uczniowie klas II – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty. Podczas akademii p. dyrektor, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele gminy złożyli – wszystkim pracownikom- serdeczne życzenia. Pani dyrektor wręczyła wybranym nauczycielom dyplomy -wyróżnienia za pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2010/2011. Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
– wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

4. Ślubowanie klasy I.

Dnia 3 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. Aliny Głowińskiej – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmiolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.

5. Święto patronki szkoły.

Dnia 7 listopada z okazji 144 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły.

W obecności wszystkich uczniów zwycięzca konkursu uczennica klasy VI – Karolina Karpińska – zaprezentowała wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie.

Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).

6. Święto Niepodległości

Dnia 10 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się przygotowany przez członków Samorządu Uczniowskiego pokaz multimedialny na temat historii w/w święta. Dzień wcześniej zakupili oni (z własnych finansów) i złożyli wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Pabianicach.

7. Konkurs czystości.

Od 14 listopada do przerwy świątecznej członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

Po świętach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V. Otrzymali oni sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU.

8. Dyskoteka szkolna.

Dnia 18 listopada w godzinach 1700-2030 SU zorganizował płatną dyskotekę. Na ten dzień członkowie samorządu przygotowali dekorację sali gimnastycznej.

Dyskoteka została poprowadzona przez D.J., zatrudnionego i opłaconego przez zarząd SU.

Podczas zabawy czynny był sklepik z napojami i słodkościami (zakupionymi z finansów SU), obsługiwany przez członków samorządu.

Pieniądze zebrane z dyskoteki zostały przeznaczone na opłatę prowadzącego dyskotekę oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów naszej szkoły.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały p. B. Krajewska, p. A. Kutynia oraz p. K. Pawicka.

9. Akcja „Kartka świąteczna”.

Dnia 21 listopada z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

10. Konkurs na zimową i świąteczną dekorację klas.

Dnia 1 grudnia członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najładniej udekorowaną na święta i czas zimowy klasę.

20 grudnia komisja w składzie: p. Agnieszka Kutynia, p. Małgorzata Miśkiewicz, przewodniczący samorządu – Bartłomiej Gorzela- obejrzy wszystkie klasy i po podsumowaniu punktów przyzna zwycięzcom nagrody.

Wręczenie nagród – sfinansowanych przez SU – nastąpi podczas zabawy choinkowej.

11. Mikołajki.

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez zprzewodniczącego zarządu – występującego w przebraniu św. Mikołaja.

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.

12. Szkolne jasełka.

Dnia 22 grudnia odbyły się uroczyste „Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI, pod kierunkiem p. A. Kutyni.

Po zakończonym przedstawieniu pani dyrektor oraz członkowie zarządu SU – zaproszonym gościom, pracownikom i uczniom szkoły – złożyli świąteczne życzenia.

Przy śpiewie kolęd wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Na ten szczególny czas członkowie SU przygotowali gazetkę ścienną ze świąteczno-noworocznymi życzeniami oraz okolicznościowe zaproszenia.

13. Dzień Babci i Dziadka.

Dnia 19 stycznia odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały wiele ciekawych wierszy i piosenek.

Dla wszystkich zaproszonych gości został przygotowany poczęstunek. Przy ciepłej herbatce i pysznych ciastach babcie i dziadkowie mogli obserwować występ ukochanych wnucząt.

Po zakończonej uroczystości uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki obdarowali swoich bliskich sympatycznymi upominkami.

Na ten dzień członkowie SU wykonali okolicznościowe zaproszenia oraz opłacili zakup potrzebnych artykułów.

14. Walentynki.

14 lutego w naszej szkole od samego rana panowała walentynkowa atmosfera, korytarz szkolny zamienił się – w pełen pięknych serc i innych ozdób – walentynkowy tunel. Kawiarenka szkolna – swoim wystrojem – również sprzyjała wszystkim zakochanym. Żeby było ciekawiej wszyscy uczniowie i nauczyciele przybyli w tym dniu w czerwonych strojach.

Przedstawiciele SU zorganizowali pocztę walentynkową. Kartki – przygotowane komputerowo przez członków samorządu – zostały rozdane wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, aby ci wypełnili je i wrzucili do pięknej, kolorowej skrzynki.

Po zebraniu walentynek przedstawiciele SU posegregowali i przeliczyli je dla każdego ucznia indywidualnie, po czym wyłonili dwie uczniowskie pary walentynkowe tj. ucznia i uczennicę, którzy otrzymali największą liczbę miłosnych kartek.

Ogłoszenie wyników odbyło się na szkolnym apelu – zorganizowanym przez SU.

Podczas apelu nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze kartki walentynkowe – wykonane własnoręcznie przez uczniów. Zwycięzcy zostali obdarowani sympatycznymi serduszkowymi prezentami. Pozostałe dzieci, które wykonały kartki otrzymały nagrody pocieszenia.

Na zakończenie – w imieniu wszystkich uczniów szkoły – przewodniczący samorządu złożył wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych i tak w miłej atmosferze wszyscy powrócili do swoich obowiązków.

15. Dzień Kobiet.

Dnia 8 marca odbył się uroczysty apel – przygotowany przez męską część SU – z okazji Dnia Kobiet.

Podczas apelu przedstawiciele chłopców naszej szkoły złożyli wszystkim paniom i dziewczętom stosowne życzenia oraz obdarowali płeć piękną sympatycznymi upominkami.

Zorganizowali również dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole słodki poczęstunek w szkolnej kawiarence. Uczniowie przygotowali gorącą czekoladę a na talerzykach podawali pyszne ciasteczka.

Nie obyło się też bez drobnych upominków bowiem każda z pań otrzymała sympatyczną kartkę z życzeniami. (karki wykonane zostały komputerowo przez członków SU).

16. Akcja „Kartka świąteczna”.

Dnia 21 marca z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych. Akcja zakończyła się z początkiem kwietnia.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

17. Dzień Ziemi.

SU zakupił z własnego budżetu nagrody za najciekawsze stroje ekologiczne na dzień rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego tj. 26 kwietnia.

18. Konstytucja 3 maja.

SU przygotował prezentację multimedialną z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Pokaz odbył się podczas uroczystego apelu – 27 kwietnia.

19. Dyskoteka szkolna.

27 kwietnia w godzinach 1700 – 2000 SU zorganizował płatną szkolną dyskotekę. Pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby SU.

20. Dzień Matki.

Dnia 24 maja o godz. 1600 na terenie naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Brali w niej udział uczniowie klas I – VI, przygotowani przez p. M . Nadajczyk – Kaczmarek. Nad oprawą muzyczną tej szczególnej uroczystości czuwała p. M. Sanigórska.
Dla wszystkich zaproszonych mam została stworzona bardzo nastrojowa, kameralna kawiarenka. Mamy przy gorącej herbatce oraz wielu słodkościach obserwowały przygotowane – specjalnie dla nich – przedstawienie.
Po skończonej akademii zostały obdarowane przez swoje pociechy drobnymi, ale wykonanymi własnoręcznie upominkami oraz pięknymi kwiatami.

Na ten dzień członkowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia. Brali również udział w dekorowaniu sali oraz w zorganizowaniu kawiarenki (herbata i ciastka zakupione zostały z finansów samorządu).

21. Konkurs „ 3xNie”.

Na początku maja uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie pt. „ 3xNie” zorganizowanym przez zarząd SU. Rozpoczęli oni pracę nad przygotowaniem prezentacji multimedialnych oraz plakatów na temat uzależnień.
W czerwcu odbyła się prezentacja najciekawszego pokazu oraz przedstawione zostały najlepsze plakaty. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody, których sponsorem był Urząd Gminy.

22. Konkurs na „Super Klasę”.

Na początku roku szkolnego członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najlepszą – pod względem nauki i zachowania- klasę.
Dnia 22 czerwca członkowie SU podsumowali punkty otrzymane przez wszystkie klasy w ciągu całego roku szkolnego a dnia 26 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Zwycięskimi klasami zostały:

Z klas młodszych: klasa II

Z klas starszych: klasa IV

Uczniowie w/w klas otrzymali sympatyczne nagrody, finansowane z budżetu SU.

23. Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 29 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Akademię przygotowali uczniowie klas III – VI pod kierunkiem p.B. Krajewskiej i p. M. Sanigórskiej. Na ten dzień uczniowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia.

Rok szkolny 2012/2013

1. Wybory SU.

Dnia 10 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Jakub Bartczak (kl.VI),
Zastępca: Paulina Miśkiewicz (kl.V),
Skarbnik: Maciej Bisiakowski (kl.IV),
Sekretarz: Katarzyna Łuczyńska (kl.V).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 12 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.
2. Dzień Nauczyciela.

Dnia 12 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską- przedstawieniu brali udział uczniowie klas II – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty. Podczas akademii p. dyrektor, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele gminy złożyli – wszystkim pracownikom- serdeczne życzenia. Pani dyrektor wręczyła wybranym nauczycielom dyplomy -wyróżnienia za pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2010/2011. Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
– wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

3. Święto patronki szkoły.

Dnia 7 listopada z okazji 145 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły.
W obecności wszystkich uczniów zwycięzca konkursu uczeń klasy VI – Bartłomiej Gorzela – zaprezentował wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie.

Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).

4. Ślubowanie klasy I.

Dnia 8 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. M. Nadajczyk – Kaczmarek – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmiolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.

5. Święto Niepodległości

Dnia 9 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się przygotowany przez członków Samorządu Uczniowskiego pokaz multimedialny na temat historii w/w święta. Dzień wcześniej zakupili oni (z własnych finansów) i złożyli wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Pabianicach.

6. Dyskoteka szkolna.

Dnia 16 listopada w godzinach 1700-2030 SU zorganizował płatną dyskotekę. Na ten dzień członkowie samorządu przygotowali dekorację sali gimnastycznej.

Dyskoteka została poprowadzona przez D.J., zatrudnionego i opłaconego przez zarząd SU.

Podczas zabawy czynny był sklepik z napojami i słodkościami (zakupionymi z finansów SU), obsługiwany przez członków samorządu.

Pieniądze zebrane z dyskoteki zostały przeznaczone na opłatę prowadzącego dyskotekę oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów naszej szkoły.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały p. B. Krajewska, p. A. Kutynia oraz p. K. Pawicka.

7. Konkurs czystości.

Od 5 listopada do końca miesiąca członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V. Otrzymali oni sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU.

8. Konkurs na najciekawszą prezentację na temat życia Janusza Korczaka.

W październiku członkowie Samorządu Uczniowskiego ogłosili konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń z życia Janusza Korczaka.

Dnia 28 listopada w obecności wszystkich uczniów odbył się pokaz multimedialny przedstawiający biografię tego wybitnego pedagoga i lekarza.
Pokaz został zaprezentowany przez uczennice klasy VI – Wiktorię Bartczak i Julię Piotrowską, które zajęły I miejsce w konkursie.

Po krótkiej prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia Korczaka.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagrodzeni słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).

9. Akcja „Kartka świąteczna”.

Dnia 3 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

10. Konkurs na zimową i świąteczną dekorację klas.

Dnia 4 grudnia członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najładniej udekorowaną na święta i czas zimowy klasę.

18 grudnia komisja w składzie: p. Agnieszka Kutynia, p. Małgorzata Miśkiewicz, przewodniczący samorządu – Jakub Bartczak- obejrzała wszystkie klasy i po podsumowaniu punktów wyłoniła zwycięzców.
Nagrody zostały wręczone 19 grudnia podczas apelu szkolnego.

11. Mikołajki.

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez przewodniczącego zarządu – występującego w przebraniu św. Mikołaja.

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.

12. Szkolne jasełka.

Dnia 20 grudnia odbyły się uroczyste „Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI, pod kierunkiem p. A. Kutyni.

Po zakończonym przedstawieniu pani dyrektor oraz członkowie zarządu SU – zaproszonym gościom, pracownikom i uczniom szkoły – złożyli świąteczne życzenia.

Przy śpiewie kolęd wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Na ten szczególny czas członkowie SU przygotowali gazetkę ścienną ze świąteczno-noworocznymi życzeniami oraz okolicznościowe zaproszenia.

13. UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁO POMÓŻ I TY!

Od połowy września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoło pomóż i ty”. Członkowie SU sprzedawali kalendarzyki, z których pieniądze przeznaczone będą na zakup specjalistycznych protez palców dla 18-letniego Szymona Czechowskiego, który w wyniku nieszczęśliwego w wypadku stracił palce prawej dłoni. W sumie zebraliśmy 150zł.

14. Leśny bal.

12 stycznia odbył się promujący naszą szkołę bal karnawałowy dla młodszych dzieci. Członkowie SU z okazji tego dnia zredagowali odpowiednie zaproszenia i plakaty informacyjne. Zorganizowali i opłacili również udział didżeja w tej imprezie.

15. Dzień Babci i Dziadka.

Dnia 21 stycznia odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały wiele ciekawych wierszy i piosenek oraz wystąpiły w ciekawym przedstawieniu.

Dla wszystkich zaproszonych gości został przygotowany poczęstunek. Przy ciepłej herbatce i pysznych ciastach babcie i dziadkowie mogli obserwować swoje ukochane wnuczęta. Po zakończonej uroczystości uczniowie klas młodszych obdarowali swoich bliskich sympatycznymi upominkami.

Na ten dzień członkowie SU wykonali okolicznościowe zaproszenia oraz częściowo sfinansowali poczęstunek.

16. Konkurs „Bezpieczna Szkoła”.

27 lutego podczas szkolnego apelu zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. Bezpieczna Szkoła”, którego organizatorem był SU. W ramach konkursu uczniowie wykonywali plakaty klasowe oraz pisali wiersze (praca indywidualna) pt. „Bezpieczna Szkoła”.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: p. M. Sanigórska, p. A. Kutynia, p. B. Krajewska. W rezultacie nagrodę główną za najładniejszy plakat otrzymali uczniowie klasy V, natomiast wyróżnienie – uczniowie klasy II.

Najciekawszym wierszem okazał się praca poetycka uczennicy klasy III – Weroniki Dany, wyróżnienie otrzymała uczennica klasy V – Karolina Śpionek. Pozostałym uczniom członkowie SU wręczyli nagrody pocieszenia.

17. Najlepsi uczniowie naszej szkoły.

W lutym członkowie SU przedstawili w formie pisemnej – na tablicy sukcesów – imiona i nazwiska najlepszych uczniów naszej szkoły.

18. Akcja „Kartka świąteczna”.

W marcu z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

19. Dzień Kobiet

8 marca z okazji Dnia Kobiet członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli stosowne życzenia paniom pracującym w naszej szkole oraz zorganizowali słodki poczęstunek dla wszystkich małych i dużych kobietek.

Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka samorząd nie zapomniał również o małych i dużych chłopcach. Oni także mogli raczyć się pysznościami.

20. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 25 marca zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

21. Dzień Matki.

Dnia 24 maja o godz. 1600 na terenie naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Brali w niej udział uczniowie klas III – VI, przygotowani przez p. E. Pęcinę. Nad oprawą muzyczną tej szczególnej uroczystości czuwała p. M. Sanigórska.
Dla wszystkich zaproszonych mam została stworzona bardzo nastrojowa, kameralna kawiarenka. Mamy przy gorącej herbatce oraz wielu słodkościach obserwowały przygotowane – specjalnie dla nich – przedstawienie.
Po skończonej akademii zostały obdarowane przez swoje pociechy drobnymi, ale wykonanymi własnoręcznie upominkami oraz pięknymi kwiatami.
Na ten dzień członkowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia. Brali również udział w dekorowaniu sali oraz w zorganizowaniu kawiarenki (herbata i ciastka zakupione zostały z finansów samorządu).

22. Konkurs na „Super Klasę”.

Na początku roku szkolnego członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najlepszą – pod względem nauki i zachowania- klasę.
Dnia 26 czerwca członkowie SU podsumowali punkty otrzymane przez wszystkie klasy w ciągu całego roku szkolnego a dnia 26 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Zwycięskimi klasami zostały:

Z klas młodszych: klasa I

Z klas starszych: klasa V

Uczniowie w/w klas otrzymali sympatyczne nagrody, finansowane z budżetu SU.

23. Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 28 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Akademię przygotowali uczniowie klas III – VI pod kierunkiem p.B. Krajewskiej i p. M. Sanigórskiej. Na ten dzień uczniowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia.

Rok szkolny 2013/2014

1. Wybory SU.

Dnia 16 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca: Magdalena Grzelak (kl.VI),
Zastępca: Paulina Miśkiewicz (kl.VI),
Skarbnik: Łukasz Florczak (kl.V),
Sekretarz: Karolina Śpionek (kl.VI).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 18 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.

2. Dzień Nauczyciela.

Dnia 11 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską- przedstawieniu brali udział uczniowie klas IV – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty.

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
– wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

3. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 15 października zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

4. UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁO POMÓŻ I TY!

Od połowy września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Szkoło pomóż i Ty” zorganizowanej przez fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Członkowie SU sprzedawali kalendarzyki, z których pieniądze przeznaczone będą na zakup specjalistycznych protez palców dla 22-letniej Justyny Niedziałek, który w wyniku nieszczęśliwego w wypadku w 2009r. straciła 4 palce prawej dłoni. W sumie zebraliśmy 160zł.

5. Święto patronki szkoły.

Dnia 7 listopada z okazji 146 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły.
W obecności wszystkich uczennice klasy VI – Katarzyna Łuczyńska i Marysia Janeczek- zaprezentowały wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie.

Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).

6. Ślubowanie klasy I.

Dnia 8 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. Ewy Pęciny – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmio – i sześciolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.

7. Konkurs na najciekawszą ilustrację do wiersza Juliana Tuwima.

Na początku listopada członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego ogłosili dla uczniów klas 0 – VI konkurs indywidualny na najładniejszą ilustrację do dowolnego wiersza Juliana Tuwima. 21 listopada jury w składzie: pani Mariola Sanigórska i pani Agnieszka Kutynia rozstrzygnęło konkurs – przydzielając nagrody oddzielnie dla jego młodszych i starszych uczestników.

W rezultacie:

W klasach młodszych główną nagrodę otrzymała Kinga Matuszewska z klasy II natomiast wyróżnienie przyznano Amelce Wasiak również z klasy II

W klasach starszych główną nagrodę otrzymała Martyna Hołownia z klasy V, a wyróżnienie Magdalena Grzelak z Klasy VI.

Pozostałym uczestnikom wręczono nagrody pocieszenia.

8. Dyskoteka szkolna.

Dnia 15 listopada w godzinach 17.00-20.00 SU zorganizował płatną dyskotekę. Na ten dzień członkowie samorządu przygotowali dekorację sali gimnastycznej.

Dyskoteka została poprowadzona przez D.J., zatrudnionego i opłaconego przez zarząd SU.

Podczas zabawy czynny był sklepik z napojami i słodkościami (zakupionymi z finansów SU), obsługiwany przez członków samorządu.

Pieniądze zebrane z dyskoteki zostały przeznaczone na opłatę prowadzącego dyskotekę oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów naszej szkoły.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały p. B. Krajewska, p. A. Kutynia, p. K. Pawicka oraz p. M. Kaczmarek.

9. Konkurs czystości.

Od 18  listopada przez okres 3 tygodni członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

Na początku grudnia zostały ogłoszone wyniki. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy III i VI. Otrzymali oni sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU.

10. Akcja „Kartka świąteczna”.

W miesiącu grudniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

11. Mikołajki.

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez przewodniczącą zarządu – występującą w przebraniu św. Mikołaja wraz z dwoma pomocnikami (członkami samorządu).

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.

12. Konkurs na zimową i świąteczną dekorację klas.

Na początku grudnia członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najładniej udekorowaną na święta i czas zimowy klasę.

17 grudnia komisja w składzie: p. Agnieszka Kutynia, p. Barbara Kardas oraz przewodnicząca samorządu – Magdalena Grzelak- obejrzała wszystkie klasy i po podsumowaniu punktów wyłoniła zwycięzców.
Nagrody zostały wręczone 10 stycznia podczas apelu szkolnego.

13. Szkolne jasełka.

Dnia 20 grudnia odbyły się uroczyste „Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI, pod kierunkiem p. A. Kutyni i p. M. Sanigórskiej.

Po zakończonym przedstawieniu pani dyrektor oraz członkowie zarządu SU – zaproszonym gościom, pracownikom i uczniom szkoły – złożyli świąteczne życzenia.

Przy śpiewie kolęd wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Na ten szczególny czas członkowie SU przygotowali gazetkę ścienną ze świąteczno-noworocznymi życzeniami oraz okolicznościowe zaproszenia.

14. Walentynki.

14 lutego w naszej szkole od samego rana panowała walentynkowa atmosfera, korytarz szkolny zamienił się – w pełen pięknych serc i innych ozdób – walentynkowy tunel. Żeby było ciekawiej wszyscy uczniowie i nauczyciele przybyli w tym dniu w czerwonych strojach.

Przedstawiciele SU zorganizowali pocztę walentynkową. Kartki – przygotowane komputerowo przez członków samorządu – zostały rozdane wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, aby ci wypełnili je i wrzucili do pięknej, kolorowej skrzynki.

Po zebraniu walentynek przedstawiciele SU posegregowali i przeliczyli je dla każdego ucznia indywidualnie, po czym wyłonili dwie uczniowskie pary walentynkowe tj. ucznia i uczennicę, którzy otrzymali największą liczbę miłosnych kartek. Ogłoszenie wyników odbyło się na szkolnym apelu – zorganizowanym przez SU.

Na zakończenie – w imieniu wszystkich uczniów szkoły – przewodniczący samorządu złożył wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych i tak w miłej atmosferze wszyscy powrócili do swoich obowiązków.

15. Loteria fantowa.

We wtorek 4 marca odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa. Na ten dzień sala gimnastyczna przemieniła się w piękną, bajecznie kolorową – salę balową. Wszyscy uczniowie przybyli w ciekawych strojach.

Podczas zabawy odbyła się również – przygotowana przez Samorząd Uczniowski LOTERIA FANTOWA. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie wycieczki szkolnej do Świnoujścia dla uczniów z ubogich rodzin.

16. Konkurs „ZDROWY STYL ŻYCIA”.

7 marca podczas szkolnego apelu zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. „ZDROWY STYL ŻYCIA”. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski. Od początku do końca miesiąca lutego uczniowie klas 0 – VI przynosili prace plastyczne lub pisemne dotyczące zdrowego trybu życia. W rezultacie jury w składzie: p. A. Kutynia, p. A. Kopka, M. Grzelak wyłoniło zwycięzców.

Główną grupową nagrodę uzyskali uczniowie klasy I za wykonanie przepięknego ALBUMU ZDROWYCH SŁODYCZY.

Nagrody indywidualne otrzymały:

Maria Pluta – uczennica klasy I

Katarzyna Łuczyńska – uczennica klasy VI

Dziewczynki napisały własnego autorstwa ciekawe wiersze o zdrowym odżywianiu. Wyróżnienie przyznano uczennicy klasy VI – Marcie Oberle za przygotowanie referatu w formie pisemnej na podany wyżej temat. Pozostali uczestnicy konkursu zostali obdarowani nagrodami pocieszenia. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

17. Dzień Kobiet

7 marca z okazji Dnia Kobiet członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli stosowne życzenia paniom pracującym w naszej szkole oraz zorganizowali słodki poczęstunek dla wszystkich małych i dużych kobietek.

Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka samorząd nie zapomniał również o małych i dużych chłopcach. Oni także mogli raczyć się pysznościami.

18. Akcja „Kartka świąteczna”.

31 marca z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

19. Dofinansowanie konkursów przedmiotowych.

Samorząd Uczniowski dofinansował udział uczniów w konkursach: matematycznym (Kangur) i z języka angielskiego. Kwota dofinansowania wyniosła: 184zł.

20. Dzień Matki.

Dnia 22 maja o godz. 1700 na terenie naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Brali w niej udział uczniowie klas II – VI, przygotowani przez p. M. Kaczmarek i A.Głowińską. Nad oprawą muzyczną tej szczególnej uroczystości czuwała p. M. Sanigórska.
Dla wszystkich zaproszonych mam została stworzona bardzo nastrojowa, kameralna kawiarenka. Mamy przy gorącej herbatce oraz wielu słodkościach obserwowały przygotowane – specjalnie dla nich – przedstawienie.
Po skończonej akademii zostały obdarowane przez swoje pociechy drobnymi, ale wykonanymi własnoręcznie upominkami.
Na ten dzień członkowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia. Brali również udział w zorganizowaniu kawiarenki (herbata i ciastka zakupione zostały z finansów samorządu).

21. Konkurs „ 3xNie”.

Na początku maja uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie pt. „ 3xNie” zorganizowanym przez zarząd SU. Rozpoczęli oni pracę nad przygotowaniem prezentacji multimedialnych oraz plakatów na temat uzależnień.
W czerwcu odbyła się prezentacja najciekawszego pokazu oraz przedstawione zostały najlepsze plakaty. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody, których sponsorem był SU.

22. Konkurs na „Super Klasę”.

Na początku roku szkolnego członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najlepszą – pod względem nauki i zachowania- klasę.
Dnia 23 czerwca członkowie SU podsumowali punkty otrzymane przez wszystkie klasy w ciągu całego roku szkolnego a dnia 25 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Zwycięskimi klasami zostały:

Z klas młodszych: klasa II

Z klas starszych: klasa IV

Uczniowie w/w klas otrzymali sympatyczne nagrody, finansowane z budżetu SU.

23. Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 27 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Akademię przygotowali uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem p.B. Krajewskiej i p. M. Sanigórskiej. Na ten dzień uczniowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia.

 

Rok szkolny 2014/2015

1. Wybory SU.

Dnia 10 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca: Maja Frysz (kl.V),
Zastępca: Julia Ruszer (kl.VI),
Sekretarz: Julia Łuczyńska (kl.V).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 12 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.

2. Dzień Nauczyciela.

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską- przedstawieniu brali udział uczniowie klas IV – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty.

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
– wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

3. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 15 października zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

4. UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁO POMÓŻ I TY!

Od połowy września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Szkoło pomóż i Ty” zorganizowanej przez fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Członkowie SU sprzedawali kalendarzyki, z których pieniądze przeznaczone będą na zakup sprzętu do edukacji i obsługi komputera za pomocą ruchu gałek ocznych („PCEey GO”) dla 17-letniego Kamila Dominiaka, który od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce. W sumie zebraliśmy 110zł.

5. Święto patronki szkoły.

Dnia 7 listopada z okazji 147 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły.
W obecności wszystkich uczennice klasy VI – Maria Klewin i Julia Ruszer- zaprezentowały wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie.

Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).

6. Ślubowanie klasy I.

Dnia 6 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. Aliny Głowińskiej – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmio – i sześciolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.

7. Konkurs czystości.

Od 15 listopada przez okres 3 tygodni członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

14 stycznia zostały ogłoszone wyniki. Zwycięzcy uczniowie klas: III i V otrzymali sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU.

8. Akcja „Kartka świąteczna”.

W miesiącu grudniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

9. Mikołajki.

Dnia 5 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez przewodniczącą zarządu – występującą w przebraniu św. Mikołaja wraz z dwoma pomocnikami (członkami samorządu).

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.

10. Konkurs na zimową i świąteczną dekorację klas.

Na początku grudnia członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najładniej udekorowaną na święta i czas zimowy klasę.

18 grudnia komisja w składzie: p. Agnieszka Kutynia, p. M. Sanigórska oraz przewodnicząca samorządu – Maja Frysz – wyłoniła zwycięzców: uczniów klasy II. Nagrody zostały wręczone 14 stycznia podczas apelu szkolnego.

11. Szkolne jasełka.

Dnia 19 grudnia odbyły się uroczyste „Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI, pod kierunkiem p. A. Kutyni i p. M. Sanigórskiej.

Po zakończonym przedstawieniu pani dyrektor oraz członkowie zarządu SU – zaproszonym gościom, pracownikom i uczniom szkoły – złożyli świąteczne życzenia.

Przy śpiewie kolęd wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Na ten szczególny czas członkowie SU przygotowali gazetkę ścienną ze świąteczno-noworocznymi życzeniami oraz okolicznościowe zaproszenia.

12. Konkurs „STOP NAŁOGOM”.

W miesiącu grudniu został ogłoszony konkurs na najciekawszy plakat pt. „STOP NAŁOGOM” propagujący zdrowy styl życia, walkę z nałogami, świadomość szkodliwości używek. 14 stycznia zostały ogłoszone wyniki konkursu. Zwycięskie okazały się prace uczennic klasy III: Kingi Matuszewskiej i Amelii Wasiak. Zarząd SU przygotował apel podczas, którego zostały zaprezentowane wszystkie prace oraz zostały wręczone nagrody główne i pocieszenia.

13. Dzień Babci i Dziadka.

Dnia 20 stycznia odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały wiele ciekawych wierszy i piosenek oraz wystąpiły w ciekawym przedstawieniu.

Dla wszystkich zaproszonych gości został przygotowany poczęstunek. Przy ciepłej herbatce i pysznych ciastach babcie i dziadkowie mogli obserwować swoje ukochane wnuczęta. Po zakończonej uroczystości uczniowie klas młodszych obdarowali swoich bliskich sympatycznymi upominkami.

Na ten dzień członkowie SU wykonali okolicznościowe zaproszenia, przygotowali kameralną kawiarenkę oraz sfinansowali poczęstunek.

14. Udział w akcji „Oddaj zużyty telefon – wygraj nowy aparat fotograficzny!”.

Od września bieżącego roku szkolnego SU naszej szkoły był koordynatorem akcji ekologicznej firmy Ekophone „Oddaj zużyty telefon – wygraj nowy aparat fotograficzny!”.  Zebraliśmy telefony, które ważyły 12,5 kg. W rezultacie po ogłoszeniu wyników okazało się, że zostaliśmy laureatami konkursu i wygraliśmy nowy aparat cyfrowy.

15. Loteria fantowa.

We wtorek 17 lutego odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa. Na ten dzień sala gimnastyczna przemieniła się w piękną, bajecznie kolorową – salę balową. Wszyscy uczniowie przybyli w ciekawych strojach.

Podczas zabawy odbyła się również – przygotowana przez Samorząd Uczniowski LOTERIA FANTOWA. Zebrane pieniądze przeznaczone zostały na potrzeby SU oraz dofinansowanie wycieczki szkolnej do Komańczy dla uczniów z ubogich rodzin.
16. Dzień Kobiet

10 marca z okazji Dnia Kobiet członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli stosowne życzenia paniom pracującym w naszej szkole oraz zorganizowali drobne, sympatyczne upominki dla wszystkich małych i dużych kobietek.

17. Akcja „Kartka świąteczna”.

Od początku miesiąca marca z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

18. Dofinansowanie konkursów przedmiotowych.

Samorząd Uczniowski dofinansował udział uczniów w konkursach: Kangur, Orzeł Matematyczny. Kwota dofinansowania wyniosła: 214zł.

19. Dzień Matki.

Dnia 28 maja o godz. 1700 na terenie naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Brali w niej udział uczniowie klas IV – VI, przygotowani przez p. B. Krajewską. Nad oprawą muzyczną tej szczególnej uroczystości czuwała p. M. Sanigórska.
Dla wszystkich zaproszonych mam została stworzona bardzo nastrojowa, kameralna kawiarenka. Mamy przy gorącej herbatce oraz wielu słodkościach obserwowały przygotowane – specjalnie dla nich – przedstawienie.
Po skończonej akademii zostały obdarowane przez swoje pociechy drobnymi, ale wykonanymi własnoręcznie upominkami.
Na ten dzień członkowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia. Brali również udział w zorganizowaniu kawiarenki (herbata i ciastka zakupione zostały z finansów samorządu).

20. Konkurs „ Nie daj się wciągnąć w sieć”.

Na początku maja uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie pt. „ Nie daj się wciągnąć w sieć” zorganizowanym przez zarząd SU. Rozpoczęli oni pracę nad przygotowaniem prezentacji multimedialnych oraz plakatów na temat zagrożeń wypływających z korzystania z sieci Internet.
W czerwcu odbyła się prezentacja najciekawszego pokazu oraz przedstawione zostały najlepsze plakaty. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody, pozostali – nagrody pocieszenia. Sponsorem nagród był SU.

21. Dofinansowanie nagród konkursów szkolnych.

SU dofinansował nagrody konkursu szkolnego: Mam talent.

22. Konkurs na „Super Klasę”.

Na początku roku szkolnego członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najlepszą – pod względem nauki i zachowania- klasę.
Dnia 22 czerwca członkowie SU podsumowali punkty otrzymane przez wszystkie klasy w ciągu całego roku szkolnego a dnia 24 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Zwycięskimi klasami zostały:

Z klas młodszych: klasa I

Z klas starszych: klasa VI

Uczniowie w/w klas otrzymali sympatyczne nagrody, finansowane z budżetu SU.

23. Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 26 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Akademię przygotowali uczniowie klas IV – VI pod kierunkiem p.B. Krajewskiej i p. M. Sanigórskiej. Na ten dzień uczniowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia.

Rok szkolny 2015/2016

1. Wybory SU.

Dnia 3 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca: Maja Frysz (kl.VI),
Zastępca: Krystian Guziak (kl.V),
Sekretarz: Weronika Dana (kl.VI).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 4 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.

2. Dzień Nauczyciela.

13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską- przedstawieniu brali udział uczniowie klas IV – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty.

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
– wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły oraz przygotował stosowne zaproszenia.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

3. Zajęcia z wolontariuszką z organizacji AIESEC

20 października SU zorganizował warsztaty w języku angielskim prowadzone przez wolontariuszkę z oddziału lokalnego organizacji AIESEC w Łodzi. 

Oddział lokalny AIESEC w Łodzi sprowadza uzdolnionych, kreatywnych, pomysłowych studentów i wolontariuszy z całego świata i angażuje ich w swoje projekty, którymi są przede wszystkim warsztaty prowadzone w języku angielskim, umożliwiające przebywanie w środowisku międzynarodowym już od najmłodszych lat. Skupiają się one na praktycznym włączaniu uczniów w zajęcia, wzbudzeniu chęci używania języka angielskiego, a także zapoznania się z odmienną kulturą.

W szkole warsztaty prowadzone były przez wolontariuszkę o imieniu Sisi pochodzącą z Gruzji. Przed zajęciami członkowie Samorządu Uczniowskiego przywitali – oczywiście w języku angielskim – naszego gościa i poczęstowali go przepysznym polskim domowym ciastem. Uczniowie z klas I – VI podczas warsztatów mogli poznać zwyczaje, tradycje, kulturę tegoż pięknego kraju. Starsi – zachęceni przez Sisi do rozmowy – starali się prowadzić dyskusję i zadawali pytania w języku angielskim. Dzieci bardzo zainteresował również alfabet gruziński. Wszystkie próbowały wypowiedzieć i napisać swoje imiona w tym niełatwym języku.

4. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 26 października zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

5. UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁO POMÓŻ I TY!

Od połowy września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Szkoło pomóż i Ty” zorganizowanej przez fundację na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Członkowie SU sprzedawali kalendarzyki, z których pieniądze przeznaczone będą na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego (rowerowózka) dla 21-letniego Jakuba Nowakowskiego,  który choruje na retinopatię wcześniaczą i autyzm. W sumie zebraliśmy 180 zł.

6. Święto patronki szkoły.

Dnia 6 listopada z okazji 148 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły. W obecności wszystkich klas uczennice – Maja Frysz i Sylwia Bartczak – zaprezentowały wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie. Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki. Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).

7. Ślubowanie klasy I.

Dnia 12 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. Moniki Kaczmarek – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmio – i sześciolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.

8. Dyskoteka szkolna.

Dnia 14 listopada w godzinach 16.00-19.30 SU zorganizował płatną dyskotekę. Na ten dzień członkowie samorządu przygotowali dekorację sali gimnastycznej.

Dyskoteka została poprowadzona przez D.J., zatrudnionego i opłaconego przez zarząd SU.

Podczas zabawy czynny był sklepik z owocowymi napojami (zakupionymi z finansów SU), obsługiwany przez członków samorządu.

Pieniądze zebrane z dyskoteki zostały przeznaczone na opłatę prowadzącego dyskotekę oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów naszej szkoły.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały p. A. Kutynia oraz p. K. Pawicka oraz rodzice.

9. Akcja „Kartka świąteczna”.

W miesiącu grudniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

10. Mikołajki.

4 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez zastępcę przewodniczącej zarządu – występującego w przebraniu św. Mikołaja wraz z dwoma pomocnikami (pozostałymi członkami).

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.

11. Konkurs na zimową i świąteczną dekorację klas.

7 grudnia członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najładniej udekorowaną na święta i czas zimowy klasę.

18 grudnia komisja w składzie: p. Agnieszka Kutynia, p. Małgorzata Miśkiewicz, przewodnicząca samorządu – Maja Frysz- obejrzała wszystkie klasy i po podsumowaniu punktów wyłoniła zwycięzców. Nagrody zostały

12. Konkurs na najciekawszy List do św. Mikołaja.

Na początku grudnia członkowie zarządu SU ogłosili w klasach I – VI  konkurs na najciekawszy List do św. Mikołaja. Przed przerwą świąteczną komisja konkursowa wyłoniła zwycięskie listy. 11 stycznia podczas apelu szkolnego przewodnicząca SU podsumowała wyniki konkursu oraz wręczyła nagrody główne oraz pocieszenia dla jego uczestników.

13. Jasełka szkolne.

Dnia 22 grudnia odbyły się uroczyste „Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI, pod kierunkiem p. A. Kutyni i p. M. Sanigórskiej.

Po zakończonym przedstawieniu pani dyrektor oraz członkowie zarządu SU – zaproszonym gościom, pracownikom i uczniom szkoły – złożyli świąteczne życzenia.

Przy śpiewie kolęd wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Na ten szczególny czas członkowie SU przygotowali gazetkę ścienną ze świąteczno-noworocznymi życzeniami oraz okolicznościowe zaproszenia.

14. Dzień Babci i Dziadka.

Dnia 26 stycznia odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas młodszych oraz zerówiaki zaprezentowały dla swoich najbliższych wiele ciekawych wierszy i piosenek. Wszyscy zaproszeni goście już od wejścia zostali poczęstowani przepysznymi czekoladkami a w sali zerówiaków czekał na nich stół obfity w słodkości. Przy ciepłej herbatce i pysznych ciastach babcie i dziadkowie mogli obserwować swoje ukochane wnuczęta. Na ten dzień członkowie SU wykonali okolicznościowe zaproszenia.

15. Walentynki.
12 lutego w naszej szkole od samego rana panowała walentynkowa atmosfera. Wszyscy uczniowie i nauczyciele przybyli w tym dniu w czerwonych strojach. Przedstawiciele SU zorganizowali  pocztę walentynkową. Kartki – przygotowane komputerowo przez członków samorządu – zostały rozdane wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, aby ci wypełnili je i wrzucili do pięknej, kolorowej skrzynki.

Po zebraniu walentynek przedstawiciele SU posegregowali i przeliczyli je dla każdego ucznia  indywidualnie, po czym wyłonili dwie uczniowskie pary walentynkowe tj. ucznia i uczennicę, którzy otrzymali największą liczbę miłosnych kartek.

Ogłoszenie wyników odbyło się na szkolnym apelu. Przewodnicząca samorządu przedstawiła serduszkowe pary” a zostały nimi:

w klasach młodszych: Nikola Kuryłek (kl. I) i Bartłomiej Rutkowski (kl. I),

w klasach starszych: Maja Frysz (kl. VI) i Krystian Guziak (kl. V). W/w uczniowie otrzymali walentynkowe upominki.

SU nie zapomniał również o pracownikach szkoły. W tym roku otrzymali przepyszne piernikowe serca! Na zakończenie – w imieniu wszystkich uczniów szkoły – przewodnicząca samorządu złożyła zgromadzonym życzenia z okazji Dnia Zakochanych i tak w miłej atmosferze wszyscy powrócili do swoich obowiązków.

16. Dzień Kobiet

8 marca z okazji Dnia Kobiet członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli stosowne życzenia paniom pracującym w naszej szkole oraz zorganizowali słodki poczęstunek dla wszystkich swoich koleżanek.

Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka samorząd nie zapomniał również o małych i dużych chłopcach. Oni także mogli raczyć się słodkościami.

17. Akcja „Kartka świąteczna”.

Od początku miesiąca marca z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

18. Konkurs czystości.

Od początku kwietnia przez okres 3 tygodni członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

Z początkiem maja zostały ogłoszone wyniki. Zwycięzcy uczniowie klas: III i VI otrzymali sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU.

19. Dofinansowanie konkursów przedmiotowych i nagród za udział w konkursach szkolnych.

Samorząd Uczniowski dofinansował udział uczniów w konkursie Kangur oraz współfinansował lub sfinansował zakup nagród w konkursach szkolnych organizowanych przez SU oraz Mam talent, Edi – konkurs polonistyczny. Kwota dofinansowania do konkursu Kangur wyniosła: 214zł.

20. Konkurs „Stop Dopalaczom”.

W kwietniu 2016 roku SU zorganizował konkurs dla szkół podstawowych pt. „STOP – DOPALACZOM!”. Koordynatorem konkursu była pani Katarzyna Pawicka.

Konkurs realizowany był w ramach realizacji priorytetu bieżącego roku szkolnego. Bezpieczeństwo uczniów, to nie tylko ich pobyt w szkole, to także bezpieczna droga do szkoły, bezpieczny wypoczynek, to wreszcie bezpieczeństwo zdrowotne. Zadaniem uczniów było utworzenie prezentacji multimedialnej na temat szkodliwości działania dopalaczy oraz znajomości źródeł pomocy.

27 kwietnia komisja konkursowa dokonała wyboru trzech nagrodzonych pokazów.

Przedstawiamy zatem wyniki:

I miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach – Sylwia Bartczak, za co otrzymała odtwarzacz MP4,

II miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach – Julia Kuryłek, za co otrzymała odtwarzacz MP3,

III miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Bychlewie – Karolina Lubońska, za co otrzymała słuchawki komputerowe.

Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia – nośniki pamięci o pojemności 8GB. Fundatorem w/w nagród był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach. 

21. Projekt „Rebusy matematyczne”.

W miesiącu maju Samorząd Uczniowski ogłosił projekt pt. „REBUSY MATEMATYCZNE”. Głównym jego celem było utrwalenie poznanych pojęć matematycznych i przypomnienie ich definicji. Celami szczegółowymi: kształtowanie wśród uczniów współpracy w grupie, samodzielności wykonania zadania oraz prezentacji własnego pomysłu na forum szkoły.

Efektem pracy nad projektem miały być pojęcia matematyczne przedstawione za pomocą rebusów. W rezultacie otrzymaliśmy kilkanaście plakatów. Zarówno w klasach młodszych jak i starszych dzieci stworzyły ciekawe prace. Wykazały się pomysłowością i kreatywnością. Na forum klas bawiliśmy się matematyką – odgadywaliśmy powstałe pojęcia matematyczne. Były nimi m.in. nazwy działań, figur płaskich, figur przestrzennych.

Podczas podsumowania projektu wybraliśmy najciekawszą pracę w klasach I- III i IV – VI. Były to rebusy w wykonaniu:

Laury Witczak i Oliwki Michalak – uczennic klasy I

oraz Amelki Wasiak i Poli Frysz – uczennic klasy IV. Wyróżniliśmy również pracę w wykonaniu Łukasza i Nikoli Kuryłek.

Uczniowie otrzymali nagrody, których sponsorem był SU.