Zajęcia dodatkowe

Oferujemy zajęcia dodatkowe:

 • SKS, basen (przygotowanie do zawodów sportowych, rozwijanie umiejętności sportowych)
 • koło przyrodnicze (poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach przyrody, przygotowanie do konkursów przyrodniczych, przeprowadzanie doświadczeń)
 • koło historyczne (poszerzanie wiadomości z historii, przygotowanie do konkursów)
 • koło języka angielskiego (doskonalenie i poszerzanie znajomości języka angielskiego w formie gier i zabaw dydaktycznych, rozwiązywanie testów – odpowiedników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową)
 • koło teatralne (przygotowanie przedstawień szkolnych, konkursów polonistycznych)
 • koło muzyczne (przygotowanie śpiewu piosenek na przedstawienia szkolne i konkursowe, doskonalenie umiejętności gry na flecie prostym)
 • koło plastyczne (przygotowanie prac na przedstawienia szkolne i konkursy plastyczne, doskonalenie umiejętności plastycznych)
 • koło polonistyczne (poszerzanie wiadomości z języka polskiego, rozwiązywanie testów – odpowiedników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, przygotowanie do konkursów)
 • koło matematyczne (poszerzanie wiadomości matematycznych, rozwiązywanie testów – odpowiedników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, przygotowanie do konkursów matematycznych)
 • koło informatyczne (pracownia komputerowa dysponuje 18 stacjami roboczymi z dostępem do internetu, uczniowie korzystają z wielu edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych w lokalnej sieci, mają do dyspozycji słuchawki i mikrofony, głównym celem koła jest doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych)
 • zespoły wyrównawcze z matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego (pomoc w nauce uczniom mającym stałe bądź chwilowe problemy z opanowaniem materiału dydaktycznego)
 • koło Caritas (przygotowanie do przedstawień religijnych, współpraca z Caritas – Łódź)

oraz

 • zajęcia świetlicowe, odbywające się do godziny 16.00
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia dla klas 0 – III)
 • koło logopedyczne
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia szachowe odbywają się w czwartki i w piątki od godz. 12:30 do 15:00

Zajęcia tenisa stołowego odbywają się we wtorki i w czwartki od godz. 15:00 – 17:00