Terminy wystawienia ocen

Terminy wystawienia ocen w roku szkolnym 2019/2020:

I półrocze – 16.12.2019 r.

II półrocze – 15.06.2020 r.

Koniec I półrocza: 10.01.2020 r.