Rekrutacja

Informacja dla rodziców, chcących zapisać dziecko do naszego oddziału przedszkolnego:
W dniach 16-25 marzec 2020 r. ulegają zmianie godziny pracy szkoły. Wszelkie informacje związane z rekrutacją dostępne są pod numerem
telefonu 509 975 517.
INFORMACJA
Lista dzieci przyjętych do przedszkola znajduje się w sekretariacie szkoły.
Procedura przyjęcia dziecka do przedszkola (kliknij)

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego (termin potwierdzenia mija 29 kwietnia)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu