Przywróćmy dzieciom uśmiech

Szanowni Rodzice!

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka, w porozumieniu z dyrekcją szkoły zaprasza do udziału w akcji zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą „Przywróćmy dzieciom uśmiech”. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka.

Mechanizm akcji jest niezwykle prosty. Uczniowie w trakcie roku szkolnego przynoszą do szkoły zalegające w ich domach gazety, czasopisma, ulotki, zużyte zeszyty i luźne kartki papieru. Po zebraniu odpowiedniej ilości makulatury, fundacja odbiera ją ze szkoły.

Prosimy Państwa o pomoc swoim dzieciom w segregowaniu, gromadzeniu i przynoszeniu do szkoły makulatury. Ze względu na wymagania firmy odbierającej, prosimy o przynoszenie wyłącznie tzw. makulatury gazetowej, czyli niepotrzebnych gazet, czasopism, zużytych zeszytów i luźnych kartek papieru oraz ewentualnie książek bez twardych okładek.

Koordynatorem akcji w naszej szkole szkole jest pani Ewa Pęcina.