Przekaż 1% podatku

Obowiązkiem szkoły,  jej głównym celem jest stworzenie warunków do wielokierunkowego rozwoju ucznia. Działania szkoły mają temu służyć.
Nasi uczniowie uczestniczą w życiu szkoły, mogą rozwijać swoje zainteresowania, są motywowani do pracy. Szkoła wyrównuje szanse edukacyjne uczniów oraz stara się uatrakcyjnić proces nauczania.
Aby wspomóc nasze działania w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia prosimy o przekazanie 1% podatku  na poniżej podany numer KRS szkoły:

plakacik