Kadra Pedagogiczna

 1. Dyrektor Szkoły – mgr Monika Kaczmarek
 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (klas I – III):
  • mgr Andżelika Skoczylas
  • mgr Alina Głowińska
  • mgr Ewa Pęcina
 3. Nauczyciele klas IV – VII:
  • język polski – mgr Justyna Latosińska
  • język angielski – mgr Małgorzata Miśkiewicz
  • język niemiecki – mgr D. Śpionek
  • matematyka – mgr Katarzyna Pawicka
  • historia – mgr Marcin Branicki
  • przyroda, biologia, chemia – mgr Milena Drygała
  • geografia, fizyka – mgr Dagmara Kacperska
  • plastyka – mgr Anna Suchecka
  • muzyka – mgr Magdalena Indryszczak
  • zajęcia komputerowe, informatyka – mgr Tomasz Przewoźny
  • wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, technika – mgr Andrzej Jurga
  • religia – mgr Agnieszka Kutynia
 4. Nauczyciele: przedszkola i klasy „0”:
  • przedszkole – mgr Ewelina Leksińska
  • klasa „0” – mgr Agnieszka Klewin
 5. Logopeda – mgr Katarzyna Kaczmarek
 6. Pedagog szkolny – mgr Barbara Kardas
 7. Psycholog szkolny – mgr Magdalena Nowogrodzka
 8. Nauczyciele świetlicy:
 • mgr Andżelika Skoczylas
 • mgr Marcin Branicki
 • mgr Iwona Turczyńska
 • mgr Ewa Pęcina
 • mgr Alina Głowińska