Kadra Pedagogiczna

 1. Dyrektor Szkoły – mgr Monika Kaczmarek
 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (klas I – III):
  • mgr Andżelika Skoczylas
  • mgr Alina Głowińska
  • mgr Ewa Pęcina
 3. Nauczyciele klas IV – VII:
  • język polski – mgr Bogna Krajewska, mgr Małgorzata Listowiecka
  • język angielski – mgr Małgorzata Miśkiewicz
  • język niemiecki – mgr Ewelina Skonieczko
  • matematyka – mgr Katarzyna Pawicka, mgr Katarzyna Krupińska – Karpowicz
  • historia, wiedza o społeczeństwie – mgr Marcin Branicki
  • przyroda, biologia, chemia – mgr Milena Drygała
  • fizyka – mgr Dagmara Kacperska
  • geografia – mgr Marzanna Ludziejewska
  • muzyka – mgr Magdalena Indryszczak
  • informatyka – mgr Ewelina Kotowska
  • wychowanie fizyczne-  mgr Iwona Turczyńska
  • technika, plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Anna Suchecka
  • religia – mgr Agnieszka Kutynia
  • doradztwo zawodowe – mgr Barbara Kardas
 4. Nauczyciele: przedszkola i klasy „0”:
  • przedszkole – mgr Anna Pawlak
  • klasa „0” – mgr Agnieszka Klewin
 5. Logopeda – mgr Katarzyna Kaczmarek
 6. Pedagog szkolny – mgr Barbara Kardas
 7. Pedagog specjalny – mgr Beata Waliszewska
 8. Nauczyciele świetlicy:
 • mgr Andżelika Skoczylas
 • mgr Marcin Branicki
 • mgr Ewa Pęcina
 • mgr Maria Sarnowiak
 • mgr Anna Suchecka
 • mgr Katarzyna Kaczmarek
 • mgr Agnieszka Kutynia