Godziny konsultacji Dyrektora Szkoły i nauczycieli

Harmonogram Konsultacji Nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023:

mgr Agnieszka Klewin –

mgr Anna Pawlak –

mgr Ewa Pęcina –

mgr Andżelika Skoczylas –

mgr Alina Głowińska –

mgr Małgorzata Listowiecka –

mgr Bogna Krajewska –

mgr Małgorzata Miśkiewicz-

mgr Marcin Branicki –

mgr Iwona Turczyńska –

mgr Katarzyna Pawicka–

mgr Ewelina Skonieczko  –

mgr Magdalena Indryszczak –

mgr Marzanna Ludziejewska –

mgr Milena Drygała –

mgr Anna Suchecka –

mgr Agnieszka Kutynia –

 

mgr Katarzyna Kaczmarek –

mgr Barbara Kardas –

mgr Agnieszka Szyktanc – Ciekańska –

mgr Beata Waliszewska – poniedziałek, piątek 8:00 – 8:30