Ewaluacja zewnętrzna naszej szkoły

W dniach 5.04 – 19.04.2013 r. nasza szkoła była wizytowana przez dwóch ewaluatorów zewnętrznych – przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Przez 5 dni sprawdzana była dotychczasowa praca szkoły w dwóch obszarach ewaluacji: PROCESACH zachodzących w szkole i funkcjonowaniu szkoły w ŚRODOWISKU.

25 kwietnia ewaluatorzy przedstawili całej Radzie Pedagogicznej końcowy raport podsumowujący wizytację.

Raport z ewaluacji problemowej