EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,

Z uwagi na liczne maile i telefony ze szkół, ale i od samych rodziców kandydatów pozwoliłam sobie umieścić na stronie kandydata następujący komunikat:

Drodzy Kandydaci!

17.05.2022 (wtorek) o godz. 12:00 mija termin składania wniosków do szkół ponadpodstawowych.

Przypominam, kandydat może złożyć wniosek na 2 sposoby: osobiście (wniosek papierowy) lub elektronicznie (wniosek elektroniczny).

UWAGA:

Konieczne jest, aby w systemie rekrutacyjnym Kandydat wybrał JEDEN sposób składanie wniosku (nie wystarczy go wydrukować, należy wybrać jedną z dwóch opcji: osobiście lub elektronicznie).

Złożenie wniosku jednocześnie osobiście i elektronicznie może spowodować całkowite odrzucenie Twojego wniosku. Wniosek należy złożyć tylko na jeden, wybrany sposób. 

1. Wniosek składany osobiście

Aby złożyć wniosek w ten sposób będziesz musiał pobrać z systemu wniosek w formacie PDF (na następnej stronie) i wydrukować go. Wniosek musi zostać podpisany przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego wskazanego we wniosku. Taki podpisany wniosek musisz zanieść w podanym powyżej terminie do swojej szkoły pierwszego wyboru.

2. Wniosek składany elektronicznie (i podpisany Profilem Zaufanym)

Ta metoda umożliwia złożenie wniosku elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Po wyborze tej metody wyświetlony zostanie formularz składania wniosku. Jeśli do Twojego wniosku będą wymagane załączniki, będziesz musiał przygotować odpowiednie dokumenty, zeskanować je lub zrobić ich zdjęcia, a następnie przesłać do systemu za pośrednictwem formularza.

Tak przygotowany wniosek musi elektronicznie podpisać co najmniej jeden z Twoich rodziców/opiekunów prawnych wskazanych we wniosku.

Wniosek można podpisać przy pomocy Profilu Zaufanego. Jest to ten sam system, który wykorzystywany jest na przykład do składania deklaracji podatkowych czy wniosków o świadczenie 500+. Jeśli co najmniej jeden z Twoich rodziców/opiekunów prawnych posiada Profil Zaufany, to będzie możliwe podpisanie i złożenie wniosku elektronicznie.

Upewnij się, że Twój Wniosek trafił do szkoły pierwszego wyboru! Nie przegap terminu!

Gorąca prośba do Państwa, abyście zadbali o to, aby kandydaci, których konta w systemie zostały założone przez szkoły podstawowe poprawnie złożyli wnioski. A także Ci, którzy zarejestrowali się samodzielnie dokonali wyboru składania wniosków.

Na chwilę obecną kont w systemie jest o ponad 6500 więcej niż złożonych wniosków!

A Wniosków niezweryfikowanych: 5600! Czas na weryfikacje mają Państwo do 31 maja 2022 roku.

Pozdrawiam

Agnieszka Rusin

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń – Lider zespołu

informator_2022_2023_powiat pabianicki 

Informacje o egzaminie ósmoklasisty ( w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne) oraz informacje dotyczące rekrutacji do szkół znajdziecie Państwo klikając w poniższe linki:

Załączniki:

E8 Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY (KLIKNIJ)

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW