Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.11.18 r., 02.01.19 r., 15.04.19 r., 16.04.19 r., 17.04.19 r., 29.04.19r., 30.04.19r., 02.05.19 r.

W w/w dniach nie ma: odwozu i dowozu dzieci autobusem szkolnym, zajęć dydaktycznych i obiadów. Odbywają się zajęcia świetlicowe w godzinach 8:30 – 15:00.

!!! W dniach egzaminu ósmoklasisty (15.04, 16.04, 17.04) jest dowóz i odwóz uczniów klasy VIII. Nie ma w tym dniu zajęć świetlicowych.

Przerwy świąteczne: 23.12.18 r. – 1.01.19 r., 18.04 – 23.04.19 r.

Ferie zimowe: 11.02 – 24.02.2019 r.

Zakończenie roku szkolnego: 21.06.19 r.