Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.19r., 02.01 – 03.01.20 r., 04.05.20r., 12.06.20r., 16.06.20 r., 17.06.20 r., 18.06.20 r.

W w/w dniach nie ma: odwozu i dowozu dzieci autobusem szkolnym, zajęć dydaktycznych i obiadów.

Przerwy świąteczne: 23.12 – 31.12.19 r., 09.04 – 14.04.20 r.

Ferie zimowe: 13.01 – 26.01.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26.06.20 r.