Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.19r., 02.01 – 03.01.20 r., 21.04.20 r., 22.04.20 r., 23.04.20 r., 04.05.20r., 12.06.20r.

W w/w dniach nie ma: odwozu i dowozu dzieci autobusem szkolnym, zajęć dydaktycznych i obiadów. Odbywają się zajęcia świetlicowe w godzinach 8:30 – 15:00.

!!! W dniach EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (21.04, 22.04, 23.04) jest dowóz i odwóz uczniów klasy VIII. Nie ma w tym dniu zajęć świetlicowych.

Przerwy świąteczne: 23.12 – 31.12.19 r., 09.04 – 14.04.20 r.

Ferie zimowe: 13.01 – 26.01.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26.06.20 r.