Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.17r., 22.12.17r., 30.04.18r., 02.05.18r., 04.05.18r., 01.06.18r.

W powyższe dni wolne od zajęć dydaktycznych nie ma: odwozu i dowozu dzieci autobusem szkolnym, zajęć dydaktycznych i obiadów. Odbywają się zajęcia świetlicowe w godzinach 8:30 – 15:00.

Przerwy świąteczne: 23.12.17 r. – 1.01.18 r., 29.03 – 03.04.18r.

Ferie zimowe: 29.01 – 11.02.2018 r.

Zakończenie roku szkolnego: 22.06.18r.