Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 31.10.22r., 02.01.23r., 02.05.23r., 23.05.23r., 24.05.23r., 25.05.23r., 26.05.23r., 09.06.23r.,

egzamin klasy 8: 23.05.23r., 24.05.23r. 25.05.23r.

W w/w dniach nie ma: odwozu i dowozu dzieci autobusem szkolnym, zajęć dydaktycznych i obiadów.

Dzień Edukacji Narodowej: 14.10.22r.

Przerwy świąteczne: 23.12 – 31.12.22r., 06.04 – 11.04.23 r.

Ferie zimowe: 16.01 – 29.01.2023 r.

Zakończenie roku szkolnego: 23.06.23r.