Czas pracy Biblioteki Szkolnej i Gminnej

BIBLIOTEKA SZKOLNA (opiekun Emilia Okrojek):

PONIEDZIAŁEK – godz. 8:30 – 13:30

ŚRODA – godz. 8:30 – 13:30

CZWARTEK – godz. 8:30 – 13:30

BIBLIOTEKA GMINNA:

CZWARTEK – godz. 9:00 – 12:00