Czas pracy Biblioteki Szkolnej

Biblioteka szkolna – mgr Maria Sarnowiak 

Poniedziałek: 8:00 – 13:00

Wtorek:  9:00 – 14:00 (dyżur pani bibliotekarki z Bychlewa)

Środa: 8:00 – 12:00

Czwartek: 10:00 – 12:00

Pątek: 8:00 – 12:00