Szkolny konkurs plastyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

KARTKA ŚWIĄTECZNA: BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK

CELE KONKURSU:
Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs plastyczny skierowany jest do uczniów klas 0 – VIII Szkoły  Podstawowej w Pawlikowicach.
2. Prace należy wykonać samodzielnie.
3. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat świąt Bożego Narodzenia lub Nowego Roku. Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy i klasę do której uczeń uczęszcza.
4. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa).
5. Prace plastyczne konkursowe powinny być wykonane w formacie A5.
Zachęcam do udziału.
KONKURS 1