INNOWACJA PEDAGOGICZNA „INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY”

Innowacja programowa „INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY”, której pomysłodawczyniami były wychowawczyni klasy – Anna Suchecka oraz nauczyciel wspierający – pani Paulina Włodarczyk, polegała na stworzeniu grupy młodych redaktorów wybranych spośród uczniów klas V. Przy współpracy z nauczycielem tworzyli oni internetowy serwis informacyjny. Grupa spotykała się on–line (na platformie MS Teams) lub kontaktowała się za pośrednictwem poczty elektronicznej w wyznaczonym terminie i zgodnie z ustalonymi wspólnie zasadami. Nagrania realizowane były podczas zajęć pozalekcyjnych w trybie on-line przy pomocy różnych programów dostępnych na rynku. Materiał podsumowujący działania uczniów prezentujemy na stronie naszej szkoły.