Dzień Nauczyciela 2020

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji przedstawiciele klasy 7 pod kierunkiem pani

Anny  Sucheckiej przygotowali i przeczytali informacje na temat Dnia Nauczyciela, złożyli piękne życzenia i wręczyli wszystkim pracownikom szkoły

drobne upominki.

Pani dyrektor Monika Kaczmarek wręczyła również dyplomy – wyróżnienia za pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020.

IMG_20201013_084030 IMG_20201013_084110 IMG_20201013_111606 IMG_20201013_122701