NOWA PRACOWNIA EKOLOGICZNA

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach dzięki staraniom pani Mileny Drygały otrzymała dotację na utworzenie ekologicznej pracowni edukacyjnej pn. „Las blisko nas”. Koszt całkowity zadania wyniósł 54075,44 zł. z czego 45364,91 zł otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otrzymane pieniądze przeznaczone zostały na zakup nowych mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych, które będą służyć dzieciom klas IV- VIII.
Miejmy nadzieję, że nauka w nowej pracowni będzie przyjemniejsza.

1598618173271 1598618180952 1598618175948