HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW
Data: 26.06.2020 r. (piątek) sala gimnastyczna
Kl.VIII godz.8.00 – 8.30 – Pożegnanie z wychowawcą i dyrektorem szkoły. Uczniowie klasy VIII przychodzą według zasad jak na egzamin ósmoklasisty i siadają w bezpiecznej odległości.
Pozostałe klasy:
Kl. VII 8.50 – 9.20
Kl.VI 9.30 – 10.00
Kl. V 10.10 – 10.40
Kl. IV 10.50 – 11.20
Kl. III 11.30 – 12.00
Kl. II  12.10 – 12.40
Kl. I 12.50 – 13.20
Świadectwo szkolne promocyjne oraz świadectwo ukończenia szkoły może odebrać uczeń lub rodzic, 1 świadectwo – 1 osoba.
Prosimy przestrzegać wyznaczonych godzin.
Po każdej klasie następuje dezynfekcja sali.
Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do noszenia maseczki.