PILNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało przedłużone do dnia 26 czerwca 2020r.
 
W dniach 16-18.06.2020r. w szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty –są to dni wolne od zajęć dydaktycznych,
12.06.2020r. – również jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.