PILNA INFORMACJA!

Szanowni Rodzice!
Informuję, że realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zostało przedłużone do dnia 7 czerwca 2020r.
Oddziały przedszkolne pozostają zamknięte do odwołania.
Z poważaniem,
Monika Kaczmarek
Dyrektor Szkoły