GODZINY PRACY SZKOŁY

UWAGA!!!

W trakcie zawieszenia zajęć

szkoła pełni dyżury

codziennie w godz: 8.00-14.00

do czasu powrotu uczniów do szkoły.

Sekretariat zamknięty dla interesantów.

Nr. tel. do sekretariatu : 509 975 517