KOLEJNA PILNA INFORMACJA

Szanowni Rodzice!
Informuję, że na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało przedłużone do przerwy świątecznej.
W związku z tym, od 26 marca br. nauka będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według zmodyfikowanego planu zajęć /zostanie on przesłany przez wychowawców/. Plan będzie wyznaczał, jakimi przedmiotami w danym dniu mają zajmować się uczniowie danej klasy. Proszę traktować plan jak harmonogram działań uczniów, a nie jak godzinowy przydział lekcji. Niech dzieci pracują we własnym tempie we współpracy z nauczycielami. W trosce o higienę pracy plan został dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów tak, aby nie byli zbytnio obciążeni pracą, jak również nie spędzali zbyt dużo czasu przed monitorem. W planie nie został uwzględniony w-f, jednak zależy nam, by uczniowie codziennie podjęli jakąś formę aktywności – o szczegółach poinformuje nauczyciel wychowania fizycznego (kl. IV-VIII). Nauczyciele przekażą Państwu wszelkie informacje dotyczące swojego przedmiotu oraz oceniania.
Głównym kanałem przepływu informacji jest dziennik elektroniczny, dlatego proszę o odbieranie wiadomości od nauczycieli i przekazywanie informacji uczniom.
Liczymy na Państwa współpracę i wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.                 
W przypadku jakichkolwiek problemów proszę kontaktować się z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów.
Z poważaniem,
Monika Kaczmarek
Dyrektor Szkoły