WYCIECZKA DO MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE I MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

 

W dniu 7 listopada 2019 roku uczniowie naszej szkoły, klas 4-7 pod opieką p. Anny Sucheckiej i p. Katarzyny Kaczmarek wzięli udział w wycieczce do Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Muzeum Narodowe w Warszawie, założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych, to jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie liczą ok. 830 tys. dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności i obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.

Nasi uczniowie mogli uczestniczyć w lekcji muzealnej „Muzealne przeboje”. W trakcie zajęć poszerzyli wiedzę z zakresu historii i mitologii, motywów literackich czy symboli i alegorii w sztuce. Na zajęciach odkrywali świat kultury i piękno dzieł sztuki. Zdobywali wiedzę i nabywali kompetencje kulturowe. Lekcja w Muzeum Narodowym zawierała elementy aktywności, refleksji, pracę grupową oraz możliwość wymiany poglądów. To wszystko sprawiło, że lekcja o sztuce okazała się interesująca i łatwa w odbiorze dla uczniów.

Podczas wycieczki zwiedzaliśmy również Muzeum Wojska Polskiego, które gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne.

Ostatnim elementem wycieczki do Warszawy był Rynek Starego Miasta. Uczniowie podziwiali piękną zabudowę oraz panoramę stolicy.

wa1 wa2