OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY 1

Wychowawca Szkoły Podstawowej

W Pawlikowicach

ZAPRASZA

NA

spotkanie rodziców dzieci przyszłej

klasy pierwszej

które odbędzie się

21 czerwca 2018r. o godz. 16.30

w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach

w sali nr 23