GMINNY I POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 15.03.2018r. w OSP Kudrowice uczniowie Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach: Bartosz Adamiak, Wiktor Lisiak, Wiktor Wasilewski, Jan Otomański, i Antoni Pawicki  wzięli udział w gminnych eliminacjach  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej składał się z dwóch etapów pisemnego i ustnego. Do ustnego etapu zakwalifikowali się Jan Otomański i Bartosz Adamiak. Bartosz Adamiak uzyskał III miejsce kwalifikując się do etapu powiatowego.

W dniu 11.04.2018 r. w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie podczas eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Bartosz Adamiak zakwalifikował się do etapu ustnego zdobywając V miejsce. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki. Serdecznie gratulujemy.

dig

dig

bdr

bdr

bty

bty