NA SPORTOWO JEST ZDROWO!

„Na sportowo jest zdrowo” to szkolny program wychowania zdrowotnego, do którego przystąpiła Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach. Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu ucznia pełni promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Przy pięknej słonecznej pogodzie 19.01.2016r. na boisku szkolnym został zorganizowany Dzień Sportu, w ramach którego przeprowadzone zostały gry i zabawy ruchowe na śniegu oraz konkursy. Obejmowały one slalom i jazdę na sankach, wyścigi na skoczkach, turniej piłki nożnej na śniegu, przeciąganie liny, rysowanie na śniegu oraz zabawy śnieżkami. Zajęcia odbyły się z podziałem na dwie grupy wiekowe: klasy młodsze I-III i klasy starsze IV-VI. Dla wszystkich była gorąca herbata, płonące ognisko na boisku ogrzewało zmarznięte dłonie uczniów i opiekunów. Wszyscy dobrze bawili się przy piosenkach o tematyce zimowej.  Wcześniej dzieci przygotowały plakaty związane z aktywnością ruchową, które można było obejrzeć w czasie trwania imprezy. Zajęcia sportowo – ruchowe prowadził nauczyciel w-f Andrzej Jurga, a za przebieg i realizację programu odpowiedzialna była Barbara Kardas – pedagog szkolny.

IMG_9171 IMG_9245 IMG_9248 IMG_9263 IMG_9308 IMG_9355 IMG_9408 IMG_9514 IMG_9660 IMG_9662