ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zebranie podsumowujące wyniki w nauce i zachowaniu w I półroczu odbędzie się 27 stycznia 2015r. o godzinie 1700.