RAJD MIKOŁAJKOWY

W sobotę 17 stycznia odbył się XVI Noworoczny Rajd z Mikołajem. Organizatorem rajdu była Szkoła Podstawowa w Dłutowie.

Celem rajdu było poznawanie okolicy oraz form ochrony przyrody na terenie Gminy Dłutów, podnoszenie kondycji zdrowotnej – racjonalne spędzanie czasu wolnego, edukacja ekologiczna i prozdrowotna dzieci i młodzieży oraz kultywowanie tradycji. Odbyło się wiele konkursów: ekologiczny, profilaktyczny i wiedzy o Gminie Dłutów i Powiecie Pabianickim.

W trakcie przejścia, w połowie trasy na uczestników czekała niespodzianka. Członkowie Dłutowskiego Klubu Motorowego na czele z Prezesem p. Tomaszem Kminem zorganizowali konkurs… wyścigi trójek na deskach. Było dużo dobrej zabawy i słodycze dla wszystkich uczestników rajdu. Po przejściu zaplanowanej trasy na terenie szkoły czekało już ognisko z kiełbaskami i Mikołaj, który wręczył każdemu uczestnikowi upominki i nagrody za konkursy.

Z naszej szkoły w rajdzie wzięło udział 12 uczniów klasy czwartej i kilkoro z piątej. Uczniowie świetnie się bawili i osiągali sukcesy w konkursach. Wrócili pełni niesamowitych wrażeń. Opiekunem grupy była pani Milena Drygała.

DSC04331 DSC04292 DSC04293 DSC04295 DSC04311 DSC04315 DSC04324 DSC04325 DSC04329

ib_p069_0_7