WIELKI SUKCES W GORĄCZCE ZŁOTA

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Gorączka Złota 2014″ zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Dzieci zbierały „złote monety”, które później przynosiły swoim wychowawcom do szkoły. Po dostarczeniu zważonych wszystkich „złociaków” do bazy PCK okazało się, że w przeliczeniu na jednego ucznia ważą one najwięcej w porównaniu z innymi szkołami.

Odnieśliśmy sukces i zajęliśmy zaszczytne I miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy bardzo dobrze wyposażoną apteczkę i zwycięski dyplom. Wszystkim uczniom biorącym udział w akcji – DZIĘKUJEMY!