ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15

Rok szkolny 2014/2015 rozpoczął się w naszej szkole 1 września o godz. 9:00.

Pani dyrektor powitała przybyłych gości, wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły oraz rodziców. Przekazała wiele ważnych informacji oraz wymieniła nazwiska nauczycieli wychowawców poszczególnych klas.

W obecnym roku szkolnym są to:

Ewelina Leksińska – wychowawca dzieci przedszkolnych,

Agnieszka Klewin – wychowawca klasy „0”,

Alina Głowińska  – wychowawca klasy „1”,

Barbara Kardas – wychowawca klasy „2”,

Monika Kaczmarek – wychowawca klasy „3”,

Katarzyna Pawicka – wychowawca klasy „4”,

Andrzej Jurga – wychowawca klasy „5”,

Bogna Krajewska – wychowawca klasy „6”.