ZAJĘCIA Z PROFILAKTYKI

W Szkole Podstawowej w Pawlikowicach zostały przeprowadzone zajęcia z profilaktyki uzależnień przez koordynatorów programów profilaktycznych z Warszawy.

 Z klasy II i III – 36 uczniów brało udział  w  programie wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki”.

Program Cukierki to zajęcia,  w których dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi. Połączenie bajki  z grami i zabawami tworzy aktywną i ciekawą dla dzieci formę przyswajania informacji profilaktycznych.

Z klasy IV, V i VI – 37 uczniów brało udział  w  programie  profilaktyki uzależnień „Debata”.

Zajęcia miały na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia. Przeprowadzana była anonimowa ankieta, która pozwala na wyłonienie wśród uczestników grupy ryzyka. Pojawiły się elementy debaty, aby zweryfikować mity dotyczące alkoholu oraz elementy edukacji, aby uzyskać zmianę przekonań normatywnych dotyczących picia alkoholu. Młodzież uczyła się asertywnie odmawiać alkoholu i opierać presji grupy rówieśniczej. Program ten promował zdrowy styl życia i trzeźwość.

DSC04379 DSC04383 DSC04388 DSC04392 DSC04400 DSC04403