ewaluacja13

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA NASZEJ SZKOŁY

W dniach 5.04 – 19.04.2013r. nasza szkoła była wizytowana przez dwóch ewaluatorów zewnętrznych- przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Przez 5 dni sprawdzana była dotychczasowa praca szkoły w dwóch obszarach ewaluacji: PROCESACH zachodzących w szkole i funkcjonowaniu szkoły w ŚRODOWISKU.

25 kwietnia ewaluatorzy przedstawili całej Radzie Pedagogicznej końcowy raport podsumowujący wizytację.

Wystarczy kliknąć na poniższy obrazek, aby szczegółowo się z nim zapoznać.