dopalacze13

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  „STOP – DOPALACZOM!”

W II semestrze obecnego roku szkolnego nasza szkoła zorganizowała konkurs dla szkół podstawowych pt. „STOP – DOPALACZOM!”.

Koordynatorem konkursu była pani Katarzyna Pawicka.

Konkurs realizowany był w ramach realizacji priorytetu bieżącego roku szkolnego, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej – Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Bezpieczeństwo uczniów, to nie tylko ich pobyt w szkole, to także bezpieczna droga do szkoły, bezpieczny wypoczynek, to wreszcie bezpieczeństwo zdrowotne.

Zadaniem uczniów było utworzenie prezentacji multimedialnej na temat szkodliwości działania dopalaczy oraz znajomości źródeł pomocy.

25 kwietnia komisja konkursowa w składzie: kierownik GOPS  – pani Magdalena Mielczarek, inspektor oświaty – pan Marcin Wieczorek oraz informatyk gminy Pabianice – pan Mariusz Rzepkowski  – dokonała wyboru trzech nagrodzonych pokazów.

Przedstawiamy zatem wyniki:

I miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach – Julia Piotrowska, za co otrzymała odtwarzacz MP4,

II miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej w Ksawerowie – Weronika Bolonek, za co otrzymała odtwarzacz MP3,

III miejsce zajął uczeń Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach – Bartłomiej Gorzela, za co otrzymał wysokiej jakości słuchawki z mikrofonem.

Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia.

Fundatorem w/w nagród był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim nagrodzonym natomiast GRATULUJEMY!