projekt12

Jesteśmy jedną z czterech szkół w Gminie Pabianice, która 

realizuje program: 

„Jacek i Agatka – naszą przyszłością. Indywidualizacja procesu

nauczania poprzez udział w dodatkowych zajęciach

terapeutycznych i rozwijających zainteresowania dzieci

w klasach I-III.”

 

Program umożliwia naszym uczniom z deficytami rozwojowymi udział w:

– zajęciach logopedycznych

– terapii pedagogicznej

– zespole wyrównawczym

– zajęciach ćwiczących umiejętność czytania ze zrozumieniem.

 

Uczniowie zdolni z klasy II i III objęci zostali zajęciami rozwijającymi zainteresowania matematyczne.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga szkolnego, logopedę oraz nauczycieli klas I – III.

Post navigation