bszkoła13

KONKURS – BEZPIECZNA SZKOŁA

27 lutego podczas szkolnego apelu zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. „Bezpieczna Szkoła”, którego organizatorem był Samorząd Uczniowski.

W ramach konkursu uczniowie wykonywali plakaty klasowe (praca grupowa) oraz pisali wiersze (praca indywidualna) pt. „Bezpieczna Szkoła”.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: p. M. Sanigórska, p. A. Kutynia, p. B. Krajewska.

W rezultacie nagrodę główną za najładniejszy plakat otrzymali uczniowie klasy V,  natomiast wyróżnienie – uczniowie klasy II.

Najciekawszy wiersz zdaniem komisji napisała uczennica klasy III – Weronika Dana, wyróżnienie otrzymała uczennica klasy V – Karolina Śpionek.

Pozostałym uczniom członkowie SU wręczyli nagrody pocieszenia.

Poniżej zamieszczone zostały wiersze: zwycięski i wyróżniony – wystarczy kliknąć.

Wiersz Weroniki

Wiersz Karoliny

 

                     Zwycięzcy (w środku) i wyróżnieni (z lewej i prawej)

 

                            Uczniowie klas: 0, 1 i 3 ze swoimi plakatami