bezpiecznaszkola13

ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY

Działania podjęte przez Szkołę Podstawową w Pawlikowicach w związku z priorytetem bieżącego roku szkolnego, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej – Rokiem Bezpiecznej Szkoły:

 

 

1. Spotkania z policją w klasach: I-III, IV-VI.

Termin:  9 października i 20 listopada 2012r.

Organizator: Katarzyna Pawicka.

 

2. Konkurs informatyczny kl. IV – VI  – pt. „Nie palę, nie piję”

Termin: październik

Organizator: Katarzyna Pawicka.

 

3. Konkurs – „Czyste ręce”.

Termin: listopad

Organizator : Samorząd Uczniowski.

 

4. Spotkanie na temat profilaktyki uzależnień.

Termin: 12 grudnia 2012r.

Organizator: Barbara Kardas.

 

5. Kurs e – learning „ 3,2,1 … Internet” ukończony przez 

uczniów klas IV – VI (poniżej – certyfikat).

Termin: grudzień – styczeń

Opiekun: Katarzyna Pawicka.

 

CERTYFIKAT

 

6. Konkurs „Bezpieczna szkoła”– napisanie wiersza (konkurs

indywidualny), stworzenie plakatu (konkurs klasowy).

Termin: styczeń

Organizator : Samorząd Uczniowski.

 

7. Zorganizowanie gminnego konkursu na prezentację

multimedialną pt. „STOP – DOPALACZOM!”.

Termin: luty – kwiecień

Organizator konkursu – Katarzyna Pawicka.

 

8. Konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu połączony z 

prezentacją multimedialną „Zdrowy styl życia”.

Termin: marzec – kwiecień

Organizatorzy – Małgorzata Malinowska i Katarzyna Pawicka.

 

9. Spotkanie z ratownikami medycznymi.

Termin: kwiecień