korczak2012

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ

NA TEMAT ŻYCIA JANUSZA KORCZAKA

W październiku członkowie Samorządu Uczniowskiego ogłosili konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń z życia Janusza Korczaka.

Dnia 28 listopada w obecności wszystkich uczniów odbył się pokaz multimedialny przedstawiający biografię tego wybitnego pedagoga i lekarza.

Pokaz został zaprezentowany przez uczennice klasy VI – Wiktorię Bartczak i Julię Piotrowską, które zajęły I miejsce w konkursie.
 
Po krótkiej prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia Korczaka.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagrodzeni słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).