Zeszyt działań SU

Zeszyt działań

Samorządu Uczniowskiego 

Rok szkolny 2011/2012

 1. Wybory SU.

Dnia 12 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Bartłomiej Gorzela (kl.V),
Zastępca: Igor Pęcina (kl.IV),
Skarbnik: Katarzyna Łuczyńska (kl.IV),
Sekretarz: Aleksandra Gęszczak (kl.VI).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 13 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.

2. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 15 września zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

3. Dzień Nauczyciela.

Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską–  przedstawieniu brali udział uczniowie klas II – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty. Podczas akademii p. dyrektor, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele gminy złożyli – wszystkim pracownikom- serdeczne życzenia. Pani dyrektor wręczyła wybranym nauczycielom dyplomy -wyróżnienia za  pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2010/2011.  Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
–  wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

 

 4. Ślubowanie klasy I.

Dnia 3 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. Aliny Głowińskiej – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmiolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.

5. Święto patronki szkoły.
 
Dnia 7 listopada z okazji  144 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły.
 
W obecności wszystkich uczniów zwycięzca konkursu uczennica klasy VI – Karolina Karpińska – zaprezentowała wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie.
 
Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).
 
6. Święto Niepodległości
 
Dnia 10 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się przygotowany przez członków Samorządu Uczniowskiego pokaz multimedialny na temat historii w/w święta. Dzień wcześniej zakupili oni (z własnych finansów) i złożyli wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Pabianicach.
 

7. Konkurs czystości.

Od 14 listopada do przerwy świątecznej członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

Po świętach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V. Otrzymali oni sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU. 

 
8. Dyskoteka szkolna. 

 

Dnia 18 listopada  w godzinach 1700-2030 SU zorganizował płatną dyskotekę. Na ten dzień członkowie samorządu przygotowali dekorację sali gimnastycznej.

Dyskoteka została poprowadzona przez D.J., zatrudnionego i opłaconego przez zarząd SU.

Podczas zabawy czynny był sklepik z napojami i słodkościami (zakupionymi z finansów SU), obsługiwany przez członków samorządu.


Pieniądze zebrane z dyskoteki zostały przeznaczone na opłatę prowadzącego dyskotekę oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów naszej szkoły.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały p. B. Krajewska, p. A. Kutynia oraz p. K. Pawicka.

 

9. Akcja „Kartka świąteczna”.

Dnia 21 listopada z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

 

10. Konkurs na zimową i świąteczną dekorację klas.

Dnia 1 grudnia członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najładniej udekorowaną na święta i czas zimowy klasę.

20 grudnia komisja w składzie: p. Agnieszka Kutynia, p. Małgorzata Miśkiewicz, przewodniczący samorządu – Bartłomiej Gorzela- obejrzy wszystkie klasy i po podsumowaniu punktów przyzna zwycięzcom nagrody.

Wręczenie nagród – sfinansowanych przez SU – nastąpi podczas zabawy choinkowej.

 
11. Mikołajki.

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez przewodniczącego zarządu – występującego w przebraniu św. Mikołaja. 

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.

 

12. Szkolne jasełka.

Dnia 22 grudnia odbyły się uroczyste „Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI, pod kierunkiem p. A. Kutyni.

Po zakończonym przedstawieniu pani dyrektor oraz członkowie zarządu SU – zaproszonym gościom, pracownikom i uczniom szkoły – złożyli świąteczne życzenia.

Przy śpiewie kolęd wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Na ten szczególny czas członkowie SU przygotowali gazetkę ścienną ze świąteczno-noworocznymi życzeniami oraz okolicznościowe zaproszenia.

 

13. Dzień Babci i Dziadka.

Dnia 19 stycznia odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały wiele ciekawych wierszy i piosenek.

Dla wszystkich zaproszonych gości został przygotowany poczęstunek. Przy ciepłej herbatce i pysznych ciastach babcie i dziadkowie mogli obserwować występ ukochanych wnucząt.

Po zakończonej uroczystości uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki obdarowali swoich bliskich sympatycznymi upominkami.

Na ten dzień członkowie SU wykonali okolicznościowe zaproszenia oraz opłacili zakup potrzebnych artykułów.

14. Walentynki.

14 lutego w naszej szkole od samego rana panowała walentynkowa atmosfera, korytarz szkolny zamienił się – w  pełen pięknych serc i innych ozdób – walentynkowy tunel. Kawiarenka szkolna – swoim wystrojem – również sprzyjała wszystkim zakochanym. Żeby było ciekawiej wszyscy uczniowie i nauczyciele przybyli w tym dniu w czerwonych strojach.

Przedstawiciele SU zorganizowali  pocztę walentynkową. Kartki – przygotowane komputerowo przez członków samorządu – zostały rozdane wszystkim uczniom i pracownikom szkoły, aby ci wypełnili je i wrzucili do pięknej, kolorowej skrzynki.

Po zebraniu walentynek przedstawiciele SU posegregowali i przeliczyli je dla każdego ucznia  indywidualnie, po czym wyłonili dwie uczniowskie pary walentynkowe tj. ucznia i uczennicę, którzy otrzymali największą liczbę miłosnych kartek.

Ogłoszenie wyników odbyło się na szkolnym apelu – zorganizowanym przez SU.

Podczas apelu nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze kartki walentynkowe – wykonane własnoręcznie przez uczniów. Zwycięzcy zostali obdarowani sympatycznymi serduszkowymi prezentami. Pozostałe dzieci, które wykonały kartki otrzymały nagrody pocieszenia.

Na zakończenie – w imieniu wszystkich uczniów szkoły – przewodniczący samorządu złożył wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych i tak w miłej atmosferze wszyscy powrócili do swoich obowiązków.

 

15. Dzień Kobiet.

Dnia 8 marca odbył się uroczysty apel – przygotowany przez męską część SU – z okazji Dnia Kobiet.


Podczas apelu przedstawiciele chłopców naszej szkoły złożyli wszystkim paniom i dziewczętom stosowne życzenia oraz obdarowali płeć piękną sympatycznymi upominkami.

Zorganizowali również dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole słodki poczęstunek w szkolnej kawiarence. Uczniowie przygotowali gorącą czekoladę a na talerzykach podawali pyszne ciasteczka.

Nie obyło się też bez drobnych upominków bowiem każda z pań otrzymała sympatyczną kartkę z życzeniami. (karki wykonane zostały komputerowo przez członków SU).

16. Akcja „Kartka świąteczna”.

Dnia 21 marca z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych. Akcja zakończyła się z początkiem kwietnia.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

17. Dzień Ziemi.

SU zakupił z własnego budżetu nagrody za najciekawsze stroje ekologiczne na dzień rozstrzygnięcia konkursu ekologicznego tj. 26 kwietnia.

18. Konstytucja 3 maja.

SU przygotował prezentację multimedialną z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Pokaz odbył się podczas uroczystego apelu – 27 kwietnia.

19. Dyskoteka szkolna.

27 kwietnia w godzinach 1700 – 2000 SU zorganizował płatną szkolną dyskotekę. Pieniądze zostały przeznaczone na potrzeby SU.

20. Dzień Matki.

Dnia 24 maja o godz. 1600 na terenie naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Brali w niej udział uczniowie klas I – VI, przygotowani przez p. M . Nadajczyk – Kaczmarek. Nad oprawą muzyczną tej szczególnej uroczystości czuwała p. M. Sanigórska.
Dla wszystkich zaproszonych mam została stworzona bardzo nastrojowa, kameralna kawiarenka. Mamy przy gorącej herbatce oraz wielu słodkościach obserwowały przygotowane – specjalnie dla nich –  przedstawienie.
Po skończonej akademii zostały obdarowane przez swoje pociechy drobnymi, ale wykonanymi własnoręcznie upominkami oraz pięknymi kwiatami.

Na ten dzień członkowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia. Brali również udział w dekorowaniu sali oraz w zorganizowaniu kawiarenki (herbata i ciastka zakupione zostały z finansów samorządu).

21. Konkurs „ 3xNie”.

Na początku maja uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie pt. „ 3xNie” zorganizowanym przez zarząd SU. Rozpoczęli oni pracę nad przygotowaniem prezentacji multimedialnych oraz plakatów na temat uzależnień.
W czerwcu odbyła się prezentacja najciekawszego pokazu oraz przedstawione zostały najlepsze plakaty. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody, których sponsorem był Urząd Gminy.

22. Konkurs na „Super Klasę”.

Na początku roku szkolnego członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najlepszą – pod względem nauki i zachowania- klasę.
Dnia 22 czerwca członkowie SU podsumowali punkty otrzymane przez wszystkie klasy w ciągu całego roku szkolnego a dnia 26 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Zwycięskimi klasami zostały:

Z klas młodszych: klasa II

Z klas starszych: klasa IV

Uczniowie w/w klas otrzymali sympatyczne nagrody, finansowane z budżetu SU.

23. Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 29 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Akademię przygotowali uczniowie klas III – VI pod kierunkiem p.B. Krajewskiej i p. M. Sanigórskiej. Na ten dzień uczniowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia.

Rok szkolny 2012/2013

 1. Wybory SU.

Dnia 10 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodniczący: Jakub Bartczak (kl.VI),
Zastępca: Paulina Miśkiewicz (kl.V),
Skarbnik:  Maciej Bisiakowski (kl.IV),
Sekretarz: Katarzyna Łuczyńska (kl.V).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 12 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.

2. Dzień Nauczyciela.

Dnia 12 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską–  przedstawieniu brali udział uczniowie klas II – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty. Podczas akademii p. dyrektor, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich oraz przedstawiciele gminy złożyli – wszystkim pracownikom- serdeczne życzenia. Pani dyrektor wręczyła wybranym nauczycielom dyplomy -wyróżnienia za  pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2010/2011.  Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
–  wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

 

3. Święto patronki szkoły.   

Dnia 7 listopada z okazji  145 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły.

W obecności wszystkich uczniów zwycięzca konkursu uczeń klasy VI – Bartłomiej Gorzela – zaprezentował wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie.
 
Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).
 
4. Ślubowanie klasy I.
 
Dnia 8 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. M. Nadajczyk – Kaczmarek – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmiolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.

 
5. Święto Niepodległości
 
Dnia 9 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się przygotowany przez członków Samorządu Uczniowskiego pokaz multimedialny na temat historii w/w święta. Dzień wcześniej zakupili oni (z własnych finansów) i złożyli wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Pabianicach.
 

6. Dyskoteka szkolna. 

 

Dnia 16 listopada  w godzinach 1700-2030 SU zorganizował płatną dyskotekę. Na ten dzień członkowie samorządu przygotowali dekorację sali gimnastycznej.

Dyskoteka została poprowadzona przez D.J., zatrudnionego i opłaconego przez zarząd SU.

Podczas zabawy czynny był sklepik z napojami i słodkościami (zakupionymi z finansów SU), obsługiwany przez członków samorządu.


Pieniądze zebrane z dyskoteki zostały przeznaczone na opłatę prowadzącego dyskotekę oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów naszej szkoły.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały p. B. Krajewska, p. A. Kutynia oraz p. K. Pawicka.

 

7. Konkurs czystości.

Od 5 listopada do końca miesiąca członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V. Otrzymali oni sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU. 

 

8. Konkurs na najciekawszą prezentację na temat życia Janusza Korczaka.

W październiku członkowie Samorządu Uczniowskiego ogłosili konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń z życia Janusza Korczaka.

Dnia 28 listopada w obecności wszystkich uczniów odbył się pokaz multimedialny przedstawiający biografię tego wybitnego pedagoga i lekarza.

Pokaz został zaprezentowany przez uczennice klasy VI – Wiktorię Bartczak i Julię Piotrowską, które zajęły I miejsce w konkursie.Po krótkiej prezentacji uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia Korczaka.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagrodzeni słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).

 

9. Akcja „Kartka świąteczna”.

Dnia 3 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

 

10. Konkurs na zimową i świąteczną dekorację klas.

Dnia 4 grudnia członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najładniej udekorowaną na święta i czas zimowy klasę.

18 grudnia komisja w składzie: p. Agnieszka Kutynia, p. Małgorzata Miśkiewicz, przewodniczący samorządu – Jakub Bartczak- obejrzała wszystkie klasy i po podsumowaniu punktów wyłoniła zwycięzców.

Nagrody zostały wręczone 19 grudnia podczas apelu szkolnego.
 
 
11. Mikołajki.

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez przewodniczącego zarządu – występującego w przebraniu św. Mikołaja. 

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.

 

12. Szkolne jasełka.

Dnia 20 grudnia odbyły się uroczyste „Jasełka”, przygotowane przez uczniów klas IV-VI, pod kierunkiem p. A. Kutyni.

Po zakończonym przedstawieniu pani dyrektor oraz członkowie zarządu SU – zaproszonym gościom, pracownikom i uczniom szkoły – złożyli świąteczne życzenia.

Przy śpiewie kolęd wszyscy zgromadzeni połamali się opłatkiem.

Na ten szczególny czas członkowie SU przygotowali gazetkę ścienną ze świąteczno-noworocznymi życzeniami oraz okolicznościowe zaproszenia.

 

13. UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁO POMÓŻ I TY!

Od połowy września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoło pomóż i ty”. Członkowie SU sprzedawali kalendarzyki, z których pieniądze przeznaczone będą na zakup specjalistycznych protez palców dla 18-letniego Szymona Czechowskiego, który w wyniku nieszczęśliwego w wypadku stracił palce prawej dłoni. W sumie zebraliśmy 150zł.

 

14. Leśny bal.

12 stycznia odbył się promujący naszą szkołę bal karnawałowy dla młodszych dzieci. Członkowie SU z okazji tego dnia zredagowali odpowiednie zaproszenia i plakaty informacyjne. Zorganizowali i opłacili również udział didżeja w tej imprezie.

 

15. Dzień Babci i Dziadka.

Dnia 21 stycznia odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały wiele ciekawych wierszy i piosenek oraz wystąpiły w ciekawym przedstawieniu.

Dla wszystkich zaproszonych gości został przygotowany poczęstunek. Przy ciepłej herbatce i pysznych ciastach babcie i dziadkowie mogli obserwować swoje ukochane wnuczęta. Po zakończonej uroczystości uczniowie klas młodszych obdarowali swoich bliskich sympatycznymi upominkami.

Na ten dzień członkowie SU wykonali okolicznościowe zaproszenia oraz częściowo sfinansowali poczęstunek.

 

16. Konkurs „Bezpieczna Szkoła”.

27 lutego podczas szkolnego apelu zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. Bezpieczna Szkoła”, którego organizatorem był SU. W ramach konkursu uczniowie wykonywali plakaty klasowe oraz pisali wiersze (praca indywidualna)  pt. „Bezpieczna Szkoła”.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie: p. M. Sanigórska, p. A. Kutynia, p. B. Krajewska. W rezultacie nagrodę główną za najładniejszy plakat otrzymali uczniowie klasy V, natomiast wyróżnienie – uczniowie klasy II.

Najciekawszym wierszem okazał się praca poetycka uczennicy klasy III – Weroniki Dany, wyróżnienie otrzymała uczennica klasy V – Karolina Śpionek. Pozostałym uczniom członkowie SU wręczyli nagrody pocieszenia.

 

17. Najlepsi uczniowie naszej szkoły.

W lutym członkowie SU przedstawili w formie pisemnej – na tablicy sukcesów – imiona i nazwiska najlepszych uczniów naszej szkoły.

 

18. Akcja „Kartka świąteczna”.

W marcu z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały przeznaczone na potrzeby SU.

 

19. Dzień Kobiet 

8 marca z okazji Dnia Kobiet członkowie Samorządu Uczniowskiego złożyli stosowne życzenia paniom pracującym w naszej szkole oraz zorganizowali słodki poczęstunek dla wszystkich małych i dużych kobietek.

Z okazji zbliżającego się Dnia Chłopaka samorząd nie zapomniał również o małych i dużych chłopcach. Oni także mogli raczyć się pysznościami. 

 

20. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 25 marca zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

21. Dzień Matki.

Dnia 24 maja o godz. 1600 na terenie naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Brali w niej udział uczniowie klas III – VI, przygotowani przez p. E. Pęcinę. Nad oprawą muzyczną tej szczególnej uroczystości czuwała p. M. Sanigórska.
Dla wszystkich zaproszonych mam została stworzona bardzo nastrojowa, kameralna kawiarenka. Mamy przy gorącej herbatce oraz wielu słodkościach obserwowały przygotowane – specjalnie dla nich –  przedstawienie.
Po skończonej akademii zostały obdarowane przez swoje pociechy drobnymi, ale wykonanymi własnoręcznie upominkami oraz pięknymi kwiatami.
Na ten dzień członkowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia. Brali również udział w dekorowaniu sali oraz w zorganizowaniu kawiarenki (herbata i ciastka zakupione zostały z finansów samorządu).

 

22. Konkurs na „Super Klasę”.

Na początku roku szkolnego członkowie zarządu SU ogłosili konkurs na najlepszą – pod względem nauki i zachowania- klasę.
Dnia 26 czerwca członkowie SU podsumowali punkty otrzymane przez wszystkie klasy w ciągu całego roku szkolnego a dnia 26 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu.

Zwycięskimi klasami zostały:

Z klas młodszych: klasa I


Z klas starszych: klasa V

Uczniowie w/w klas otrzymali sympatyczne nagrody, finansowane z budżetu SU.

23. Zakończenie roku szkolnego.

Dnia 28 czerwca odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Akademię przygotowali uczniowie klas III – VI pod kierunkiem p.B. Krajewskiej i p. M. Sanigórskiej. Na ten dzień uczniowie SU przygotowali okolicznościowe zaproszenia.

Rok szkolny 2013/2014

1. Wybory SU.

Dnia 16 września odbyły się zgodnie z regulaminem SU wybory członków do Zarządu SU.
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Przewodnicząca: Magdalena Grzelak (kl.VI),
Zastępca: Paulina Miśkiewicz (kl.VI),
Skarbnik:  Łukasz Florczak (kl.V),
Sekretarz: Karolina Śpionek (kl.VI).

Opiekunem SU została pani Katarzyna Pawicka.
Dnia 18 września został opracowany (z pomocą opiekuna) i zatwierdzony przez Zarząd SU, opiekuna SU oraz panią dyrektor szkoły plan pracy SU.

2. „ Szczęśliwy numerek”.

Od dnia 15 września zarząd SU rozpoczął akcję pt. „Szczęśliwy numerek”.
Codziennie na początku pierwszej lekcji jeden z członków zarządu dokonuje losowania numerka w obecności nauczyciela. Uczeń, którego numerek z dziennika został wylosowany w danym dniu nie otrzymuje minusów oraz oceny niedostatecznej.

3. Dzień Nauczyciela.

Dnia 11 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W przygotowanym – przez p. Bognę Krajewską-  przedstawieniu brali udział uczniowie klas IV – VI. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Pabianice oraz dawni pracownicy oświaty. Podczas akademii p. dyrektor, Rada Rodziców oraz przedstawiciele gminy złożyli – wszystkim pracownikom- serdeczne życzenia. Pani dyrektor wręczyła wybranym nauczycielom dyplomy -wyróżnienia za  pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym 2012/2013.  Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski wziął udział w przygotowaniu akademii. Dokładnie:
–  wykonał gazetkę ścienną tematyczną,
– zakupił upominki dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Podczas uroczystości członkowie Zarządu SU złożyli wszystkim pracownikom szkoły stosowne życzenia, po czym wręczyli pani dyrektor piękny bukiet kwiatów (zakupiony przez SU).

4. UDZIAŁ W AKCJI SZKOŁO POMÓŻ I TY!
Od połowy września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoło pomóż i ty”. Członkowie SU sprzedawali kalendarzyki, z których pieniądze przeznaczone będą na zakup specjalistycznych protez palców dla 18-letniego Szymona Czechowskiego, która w wyniku nieszczęśliwego w wypadku straciła palce prawej dłoni. W sumie zebraliśmy 160zł.

5. Święto patronki szkoły.   

Dnia 7 listopada z okazji  146 rocznicy urodzin patronki szkoły nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego przez SU na najciekawszą prezentację multimedialną na temat życia patronki naszej szkoły.

W obecności wszystkich uczniów zwyciężczyni konkursu uczennica klasy VI – Katarzyna Łuczyńska– zaprezentowała wykonany przez siebie pokaz przedstawiający najważniejsze wydarzenia z życia Marii Skłodowskiej – Curie.
 
Po krótkiej prezentacji uczniowie szkoły odpowiadali na pytania dotyczące życia naszej patronki.
Za prawidłowe odpowiedzi zostali nagradzani słodkimi nagrodami zakupionymi przez członków SU (z własnego budżetu).
 
6. Ślubowanie klasy I.
 
Dnia 7 listopada odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy I. Pierwszoklasiści – pod kierunkiem p. Ewy Pęciny – przygotowali ciekawą akademię. Po jej zakończeniu pani dyrektor pasowała wszystkich siedmio – i sześciolatków na uczniów klasy I.
W dniu ślubowania członkowie zarządu złożyli pierwszoklasistom stosowne życzenia oraz wręczyli – zakupione z finansów SU- drobne upominki.
7. Dyskoteka szkolna. 
Dnia 15 listopada  w godzinach 17.00 – 20.00 SU zorganizował płatną dyskotekę. Na ten dzień członkowie samorządu przygotowali dekorację sali gimnastycznej.

Dyskoteka została poprowadzona przez D.J., zatrudnionego i opłaconego przez zarząd SU.

Podczas zabawy czynny był sklepik z napojami i słodkościami (zakupionymi z finansów SU), obsługiwany przez członków samorządu.


Pieniądze zebrane z dyskoteki zostały przeznaczone na opłatę prowadzącego dyskotekę oraz na zakup nagród konkursowych dla uczniów naszej szkoły.

Nad organizacją i przebiegiem imprezy czuwały p. B. Krajewska, p. A. Kutynia, p. K. Pawicka oraz p. M. Kaczmarek.

8. Konkurs czystości.

Od 15 listopada do końca miesiąca członkowie SU codziennie sprawdzali czystość każdego ucznia i zapisywali zdobyte przez poszczególne klasy punkty.

Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V. Otrzymali oni sympatyczne nagrody – zakupione i sfinansowane przez SU. 

9. Konkurs na najciekawszą ilustrację do wybranego wiersza Juliana Tuwima.

W październiku członkowie Samorządu Uczniowskiego ogłosili konkurs na najciekawszą ilustrację do wybranego wiersza Juliana Tuwima.

Dnia 22 listopada w obecności wszystkich uczniów odbył się pokaz wszystkich prac spośród których jury w składzie: p. M. Sanigórska i p.A. Kutynia wybrały zwycięskie ilustracje.

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody zakupione przez członków SU (z własnego budżetu).

 

10. Akcja „Kartka świąteczna”.

Dnia 2 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zarząd SU zorganizował akcję sprzedaży kartek oraz ozdób świątecznych.

Kartki – w cenie 1zł za sztukę wraz z kopertą – z zamieszczonymi okolicznościowymi życzeniami zostały wykonane komputerowo przez członków samorządu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży kartek i ozdób zostały przeznaczone na potrzeby SU.

11. Mikołajki.

Dnia 6 grudnia w naszej szkole obchodzone były mikołajki.

Członkowie zarządu SU przygotowali dla wszystkich uczniów oraz przedszkolaków słodkie upominki – zakupione z własnego budżetu. Dzieci obdarowywane były prezentami przez przewodniczącą zarządu – występującą w przebraniu św. Mikołaja. 

Samorząd nie zapomniał również o nauczycielach oraz innych pracownikach szkoły – oni również otrzymali sympatyczne prezenty.