Kadra Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna:

 

 1. Dyrektor Szkoły – mgr Dorota Kałużna
 2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej (klas I – III):
 • mgr Monika Kaczmarek
 • mgr Alina Głowińska
 • mgr Ewa Pęcina

3. Nauczyciele klas IV – VI:

 • język polski – mgr Bogna Krajewska
 • język angielski – mgr Małgorzata Miśkiewicz
 • matematyka i zajęcia komputerowe – mgr Katarzyna Pawicka
 • przyroda i historia – mgr Małgorzata Malinowska
 • plastyka i muzyka – mgr Mariola Sanigórska – Nejman
 • wychowanie fizyczne i zajęcia techniczne – mgr Andrzej Jurga
 • religia – mgr Agnieszka Kutynia


4. Nauczyciele: przedszkola i klasy „0”:

 • przedszkole – mgr Ewelina Leksińska
 • klasa „0” – mgr Agnieszka Klewin

5. Logopeda – mgr Katarzyna Milewska

6. Pedagog szkolny – mgr Barbara Kardas