Rekrutacja do klasy I

Lista dzieci przyjętych do klasy I znajduje się w sekretariacie szkoły.

Rekrutacja do klasy I
Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni!

Zarządzenie Wójta w sprawie rekrutacji

Klauzula informacyjna

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania:

Procedura rekrutacji
Zgłoszenie dziecka do klasy I
Wniosek o przyjęcie (dotyczy dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach)
Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły